09.03.2017 6107

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

Психічне здоров’я – це рівновага та сталість психіки людини, адекватне сприйняття реального світу; нормальна діяльність вищих психічних функцій. Психічне здоров’я стосується розуму, інтелекту та емоцій. Основою психічного здоров’я вважають стан загального душевного комфорту, який адекватно регулює поведінку людини в процесі життєдіяльності. Важливо, аби кожна людина, обираючи той чи інший спосіб життя, брала до уваги не тільки збереження фізичного здоров’я, але й дбала про свій задовільний психічний стан. 

На сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, аж 25% людей у всьому світі потребують допомоги спеціалістів з вирішення проблем, пов’язаних з незадовільним станом власного психічного здоров’я, та у більшості країн є великий дефіцит необхідних психологічних служб.

Але, в першу чергу, від людини залежить, бути їй здоровою чи ні, тобто вона сама повинна потурбуватися про збереження свого здоров’я, сповідуючи спосіб життя, який би забезпечив його збереження.

Як правило, складовою особистого способу життя людини є її ставлення до здоров’я, сформованих навичок для досягнення благополуччя, адаптації в соціумі, який постійно змінюється. Вибір ставлення до здоров’я – це особисте рішення, що безпосередньо впливає на здоров’я людини. Властивості особистості, навички, якими володіє людина – найважливіший чинник здоров’я. Відповідно, саме розуміння здоров’я дає можливість визначитися кожній людині, яким чином його слід зберегти.

Які загрози своєму здоров’ю визначає сучасна молодь як найбільш актуальні?

За даними соціологічного дослідження «Ставлення молоді України до здорового способу життя» (2013 р.), саме психологічна напруга разом з негативним станом екології входить до числа найбільших загроз для здоров’я людини.

Так, на думку молоді 14–18 років, негативний вплив на стан її здоров’я  мають  стан навколишнього середовища (69%), шкідливі звички (32,8%) та психологічна напруга (24,5%).

Думка молоді, віком 18–24 років, дещо різниться: стан навколишнього середовища (64,8%), психологічна напруга (31,4%) та неправильне харчування (31,2%).

А для молоді віком 25–35 років великими загрозами для здоров’я є стан навколишнього середовища (66,8%); психологічна напруга (33,7%) та шкідливі звички (29,4%).

Отже, бажаємо усім здоров’я:

«Жити довго – наповнити життя роками»;

«Бути здоровим якомога довше – наповнити роки життям»;

«Розвивати впродовж  життя свій потенціал – наповнити життя повноцінним життям»!