23.06.2023 725335

Освітній процес

Уманський національний університет садівництва (УНУС) – заклад вищої освіти, що провадить діяльність на засадах інноваційності, науковості, патріотичного спрямування і відповідності запитам ринку праці та багатопрофільності. Університет має усталені традиції освітньої і наукової діяльності, серед яких базовими є професіоналізм, академічна свобода, прогресивність поглядів і наукових підходів, взаємна повага та довіра.

Стратегічна ціль університету спрямована на формування системи ґрунтовної освіти європейського спрямування з урахуванням пріоритетів і домінант наукової думки, що мають на меті створення ідентично самобутнього навчально-наукового осередку, здатного генерувати та забезпечувати трансфер знань і наукових розробок у світовий освітньо-науковий простір і практичну діяльність.

Підготовка здобувачів вищої освіти у Уманському національному університеті садівництва здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження:

  • молодшого бакалавра;
  • бакалавра;
  • магістра;
  • доктора філософії;
  • доктора наук.