30.03.2020 711450

Навчальний процес

Уманський національний університет садівництва надає освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Сьогодні університет - один з провідних центрів аграрної освіти, науки і культури в Україні, де навчається 6 тисяч студентів.

Університет здійснює науково-практичну підготовку фахівців для аграрного сектору економіки (молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти, магістри, кандидати і доктори наук) у відповідності до вимог стандартів освіти України, положень Болонської конвенції, наукових тенденцій та потреб сучасного сільськогосподарського виробництва.

В університеті впроваджена модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів та кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка в повному обсязі відповідає вимогам європейської інтеграції вищої освіти України та Болонській конвенції.