05.06.2023 15597

DEFEP «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market» (Дистанційна освіта для майбутнього: Кращі Європейські практики для партнерів)

DEFEP «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market» (Дистанційна освіта для майбутнього: Кращі Європейські практики для партнерів)
DEFEP «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market» (Дистанційна освіта для майбутнього: Кращі Європейські практики для партнерів)

DEFEP «Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market» (Дистанційна освіта для майбутнього: Кращі Європейські практики для партнерів)

 

    Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)

    Напрямок: Розвиток потенціалу вищої освіти за підтримки Європейського союзу.

    Тривалість проєкту: 01 січня 2023 р.  – 31 грудня 2025 р. 

    Код проєкту: № 101083143 — DEFEP — ERASMUS-EDU-2022-CBHE

    Грантхолдер і координатор проєкту: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

    Основна мета проєкту: Удосконалення та забезпечення стійкості системи дистанційної освіти на основі кращих європейських практик, задля посилення спроможності ЗВО країн Східного партнерства у формуванні компетентностей здобувачів, відповідно до когнітивних, біхевіористичних і технологічних трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.

Завдання проєкту:

  1. Обґрунтувати підходи до провадження дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання молоді та дорослих для формування затребуваних перспективних компетентностей, з урахуванням когнітивних, біхевіористичних і технологічних  трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.
  2. Комплексно удосконалити систему дистанційної освіти у ЗВО як окремої самостійної форми навчання молоді та дорослих і посилити її інституційне, організаційне, методичне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення.
  3. Підвищити професійні та загальні компетентності науково-педагогічних і адміністративних співробітників ЗВО задля напрацювання специфічних навичок, що необхідні для переходу на дистанційну форму навчання.
  4. Забезпечити тестування дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання у ЗВО за окремими (експериментальними) спеціальностями із застосуванням відповідної електронної платформи та методичного та дидактичного забезпечення задля формування перспективних компетентностей.
  5. Зміцнити співпрацю між ЗВО країн ЄС і Східного партнерства, що входять до складу консорціуму та сприяти розвитку їх соціально-економічного потенціалу шляхом  впровадження стійкої системи дистанційної освіти для формування перспективних компетентностей, з урахуванням когнітивних, біхевіористичних і технологічних  трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.

 

Координатор проєкту від Уманського національного університету садівництва: МАЛЬОВАНИЙ Михайло Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор

E-mail: vicerector2@udau.edu.ua 

Телефон: (04744) 3-25-65

Офіційний сайт https://defep.chmnu.edu.ua

 Facebook

 Тelegram

YouTube