15.11.2023 40462

Асоціація випускників та друзів Уманського НУС

Хочемо проінформувати Вас, що при університеті, за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату, створена та працює громадська організація «Асоціація випускників та друзів Уманського національного університету садівництва». Вона дає можливість підтримувати зв'язки людям, які отримали освіту в університеті і працюють у різних галузях народного господарства України та за кордоном.

Не секрет, що ті зв’язки, які людина отримує у період здобуття вищої освіти, багато в чому визначають її подальше життя, а тому ми прагнемо зберегти їх і дати можливість створити нові. На цій основі ґрунтуються мета та напрями діяльності Асоціації. 

Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання під егідою Уманського національного університету садівництва випускників різних років та друзів  навчального закладу, які сприяють реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку університету, зберігають і примножують його авторитет, традиції, духовні цінності, захищають законні соціальні, економічні, творчі й інші інтереси своїх членів.

      Основними напрямами діяльності Асоціації є:

  • збереження та забезпечення наступності у традиціях і духовних цінностях поколінь університету; 
  • ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв'язку з випускниками, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;
  • організація ділового та культурного спілкування, допомога в організації зустрічей випускників;
  • сприяння професійному зростанню випускників університету, створення умов для їх самореалізації шляхом працевлаштування, розвитку кар’єри та участі у міжнародних програмах; 
  • залучення членів Асоціації до участі в реалізації проектів та програм розвитку університету;
  • сприяння досягненню університетом європейських стандартів освіти;
  • сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують історичні і сучасні досягнення університету та її випускників;
  • обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі, закордонних.

 

З повагою

операційний директор ГО «Асоціація випускників і друзів Уманського НУС»  Віталій КРАВЧЕНКО