09.09.2021 111196

Про університет

Освітні витоки Уманського національного університету садівництва беруть свій початок у далекому 1844 році, коли в Одесі було засноване єдине на той час Головне училище садівництва. У 2019 році навчальний заклад відсвяткував 175 річницю діяльності. І нині, завдячуючи спільній праці великої університетської родини, Уманський НУС є відомим аграрним освітнім закладом з багатими традиціями, унікальною історією, прагненням до підкорення нових вершин і бажанням бути одним із кращих вищих аграрних навчальних закладів країни.

За час існування навчального закладу сільське господарство отримало понад 40 тис висококваліфікованих фахівців, серед яких 32 академіки, понад 700 докторів наук і понад 2 тис. кандидатів наук. Серед них 23 нагороджені Золотою Зіркою Героя Соціалістичної Праці, а О.Н. Парубок і Л.Й. Шліфер удостоєні цієї нагороди двічі, Герой Радянського Союзу Ю.К. Глібко, Герої України О.С. Масельський і Л.Г. Яковишин, народні депутати України, багато науковців та відомих державних діячів, керівників підприємств, фахівців-господарників.

Університет відзначається розширеною структурою підрозділів, що забезпечують навчально-виховну роботу: сім відокремлених структурних підрозділів – Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу, Ананьївський аграрноекономічний фаховий коледж, Городищенський фаховий коледж, Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж, Тальянківський агротехнічний фаховий коледж, Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж, Шевченківський фаховий коледж; шість факультетів (агрономії; плодоовочівництва, екології та захисту рослин; економіки і підприємництва; менеджменту; інженерно-технологічний; лісового і садово-паркового господарства); НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»; навчально-виробничий комплекс. Навчальний процес на 29 кафедрах забезпечують 296 науково-педагогічних працівників, серед яких 45 докторів наук, 46 професорів та 214 кандидатів наук, 176 доцентів. Загалом вищу освіту в університеті за всіма спеціальностями здобуває 4202 студентів, а з урахуванням коледжів – 7012 студентів.

Навчальний корпус №4
Навчальний корпус №4

Системний комплексний характер в університеті носить підготовка науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру з 5 галузей знань і 10 спеціальностей; працюють три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл, три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, видаються фаховий з економічних і сільськогосподарських дисциплін «Збірник наукових праць Уманського НУС» (категорія Б), «Вісник Уманського НУС» (категорія Б), збірники наукових праць молодих учених, студентських наукових праць, матеріали конференцій.

Працює обладнана сучасними інформаційними засобами наукова бібліотека з читальними залами на 220 місць і книгосховищем понад 260 тис. томів навчальної, наукової та художньої літератури.

В університеті діє Центр культури і виховання, на базі якого функціонує 10 творчих колективів, 7 з яких удостоєнні почесного звання «народний». Щорічно колективи є учасниками культурно-мистецьких і просвітницьких заходів на вітчизняних теренах і за кордоном.

Значна увага в університеті надається фізичному вихованню студентської молоді. Щорічно проводиться близько 150 спортивно-масових заходів, у яких беруть участь понад 2 тис. студентів. Університет є базою підготовки національної команди України до міжнародних чемпіонатів із настільного тенісу та інших видів спорту.

Університет розвиває співробітництво з національними установами та навчальними закладами багатьох країн світу. Зокрема, ділові стосунки підтримуються з університетами Польщі, Росії, США, Франції, Данії, Чехії, Китаю, Узбекистану, Білорусі та іншими. Викладачі і студенти щорічно проходять стажування та практичну підготовку у США, Франції, Німеччині, Данії, Фінляндії, Польщі, Таїланді. Уманський НУС є членом Всесвітньої асоціації університетів Magna Charta та Міжнародної асоціації наукового садівництва.

Важливу роль у розвитку вітчизняного і світового садівництва відіграє ініційований університетом Міжнародний науково-практичний семінар "Високоінтенсивні технології – в садівництво", на якому розглядаються шляхи удосконалення технологій та впровадження досягнень сучасної світової науки у садівництво. Учасниками семінару щорічно стають понад 400 науковців і практиків-садоводів з багатьох країн світу.

Уманський НУС – постійний учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських виставок наукових і освітніх досягнень.

Завдяки напруженій праці колективу університет досяг значних результатів, за що гідно оцінений багатьма нагородами.

Нині діяльність університету спрямована на підвищення рівня підготовки фахівців, поглиблення наукових досліджень, надання практичної допомоги аграрному виробництву, що органічно вписується в соціально-економічні реформи в нашій країні.

Адреса: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1

Тел.: (04744) 3-20-11, тел./факс: (04744) 3-20-41

E-mail: udau@udau.edu.ua