07.12.2020 34912

Публічна інформаціяНадання публічної інформації Уманський НУС здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

  • вул. Інститутська, 1, м.Умань, Черкаська обл., 20305, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Телефон: (04744) 3-20-11;
Факс: (04744) 3-20-41;
Електронна пошта: udau@udau.edu.ua