02.06.2020 43406

Університет сьогодні

Уманський національний університет садівництва є візитною карткою міста і флагманом аграрної освіти не лише Черкащини, а й усієї Україні. Наукові досягнення Уманського національного університету садівництва відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очолюваних видатними вченими.

Уманський національний університет садівництва – це багатопрофільний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, де здійснюється підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр», «магістр» і кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.

Ліцензія: МОНУ АЕ № 636471 від 10.06.2015 р.

Адміністративний корпус, наукова бібліотека
Адміністративний корпус, наукова бібліотека

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу:

сім відокремлених структурних підрозділів: 

 

шість факультетів:

В Уманському НУС діють

   20 бакалаврських освітніх програм 

   18 магістерських програм

  18 спеціальностей - в аспірантурі,

   7 спеціальностей - в докторантурі,

   3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій 

   22 наукових центрів та лабораторій

   Підготовче відділення

   Наукова бібліотека

 Станом на 01.01.2018 р. - 4782 студентів, 100 аспірантів.

Навчальний процес на 29 кафедрах забезпечують 338 науково-педагогічних працівників, серед яких 34 доктори наук, 32 професори, 234 кандидати наук, доценти. 

В університеті функціонує сім навчальних корпусів, навчально-культурний центр, метеорологічна станція, інформаційно-обчислювальний центр, наукова бібліотека з фондом понад 260 тисячі примірників, 22 науково-дослідних і проблемних лабораторій, навчально-виробничий відділ, спортивний комплекс, пять гуртожитків, їдальні, медпункт, магазини й кафе.

У рейтингу прозорості українських вишів за 2016 рік, результати якого оприлюднив Аналітичний центр CEDOS, Уманський національний університет садівництва посів 10 місце. Протягом півроку фахівці CEDOS моніторили сайти 186 університетів, аби дізнатись, які університети є найбільш прозорими і відкритими та найбільше дбають про поінформованість своїх вступників, студентів та викладачів.

З метою об'єднання наукового потенціалу регіону, координації наукових досліджень та удосконалення практичної підготовки студентів створено навчально-виробничий комплекс, до складу якого увійшли Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААНУ, Національний дендропарк "Софіївка" НАНУ, ПОСП "Уманський тепличний комбінат", ДП "Уманське лісове господарство", ПАТ "Уманьферммаш", кращі сільськогосподарські підприємства регіону, а також навчально-виробничий відділ університету. У складі останнього –  1060 га земельних угідь, дослідні поля, сади, овочеві ділянки, ліс, плодорозсадник, теплично-оранжерейний комплекс, холодильник із сучасним обладнанням для зберігання плодів, навчально-виробничі цехи з переробки плодів, овочів, зерна.

Відповідно до програми наукових досліджень на 2016-2020 роки, зареєстрованої у Державному центрі науково-технічної та економічної інформації, та вимог Міністерства аграрної політики та продовольства України, зосереджених за напрямом "Біологія, технологія, економіка вирощування і переробки продукції плодових, овочевих та польових культур", в університеті під керівництвом відомих учених плідно працюють наукові школи.

Міжнародні зв’язки Уманського національного університету садівництва започатковані з 1984 року. З 1993 року за програмою Міжнародного обміну педагогічним досвідом з Департаментом сільського господарства США багато викладачів змогли пройти стажування в університетах цієї країни.

У 2002 році в Уманському НУС розпочав діяльність спільний українсько-американський проект підтримки приватних сільськогосподарських товаровиробників. Протягом двох років університет брав участь у проекті «ТАСІС» «Впровадження Болонської угоди в навчальний процес» під назвою «UKRABOL».

У 2014 році університет здобув право на участь в проекті 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»).

У рамках проекту SUAFRI-EPC Уманський НУС включено до он-лайн переліку організацій, які є потенційними партнерами в реалізації проектів за програмою Європейського Союзу з науки та інновацій на 2014–2020 рр. «Горизонт 2020».

Міжнародна наукова діяльність університету проводиться у рамках 43 договорів про співпрацю з іноземними освітніми закладами, стипендіальними програмами, грантами. 

Щороку викладачі та науковці Уманського НУС беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, читають лекції у вітчизняних і закордонних ВНЗ, проводять наукові дослідження з актуальних на даний час тематик.

Щорічно на базі університету проводиться близько 20 Міжнародних і Всеукраїнських конференцій та семінарів.

Важливу роль у розвитку вітчизняного і світового садівництва відіграє ініційований університетом Міжнародний науково-практичний семінар "Високоінтенсивні технології – в садівництво", на якому розглядаються шляхи удосконалення технологій та впровадження досягнень сучасної світової науки у садівництво. Учасниками семінару щорічно стають понад 400 науковців і практиків-садоводів з багатьох країн світу.

Основним координаційним центром виховної роботи в університеті є фахівці Центру культури і виховання, які розробляють та реалізовують нові напрямки розвитку та удосконалення позанавчальної діяльності студентської молоді. За високу художню майстерність та професіоналізм сім творчих колективів Центру удостоєні почесного звання "Народний".

Університет є співорганізатором і постійним учасником Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів вищих аграрних навчальних закладів "Софіївські зорі". У 2013 році народний самодіяльний ансамбль танцю "Нивка" Уманського НУС вперше виборов гран-прі фестивалю у піджанрі "Народна хореографія".

Значна увага в університеті надається фізичному вихованню студентської молоді. Щорічно проводиться близько 150 спортивно-масових заходів, у яких беруть участь понад 2 тис. студентів. Університет є базою підготовки національної команди України до міжнародних чемпіонатів із настільного тенісу та інших видів спорту.

Уманський НУС – постійний учасник міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських виставок наукових і освітніх досягненьЗавдяки напруженій праці колективу університет досяг значних результатів, за що гідно оцінений багатьма нагородамиНа огляді-конкурсі на кращий структурний підрозділ "Дослідне поле" серед аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, який проводило Міністерство аграрної політики та продовольства України, Уманський НУС посів перше місце і нагороджений дипломом.

Нині діяльність університету спрямована на підвищення рівня підготовки фахівців, поглиблення наукових досліджень, надання практичної допомоги аграрному виробництву, що органічно вписується в соціально-економічні реформи в нашій країні.

Адреса: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1

Тел.: (04744) 3-20-11, тел./факс: (04744) 3-20-41

E-mail: udau@udau.edu.ua