09.09.2021 58927

Університет сьогодні

Уманський національний університет садівництва є візитною карткою міста і флагманом аграрної освіти не лише Черкащини, а й усієї Україні. Наукові досягнення Уманського національного університету садівництва відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очолюваних видатними вченими.

Уманський національний університет садівництва – це багатопрофільний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, де здійснюється підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр», «магістр» і кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.

Ліцензія: МОНУ АЕ № 636471 від 10.06.2015 р.

Адміністративний корпус, наукова бібліотека
Адміністративний корпус, наукова бібліотека

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу:

сім відокремлених структурних підрозділів: 

шість факультетів:

В університеті здійснюється підготовка:

- «докторів філософії» за 10 спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 103 Науки про Землю, 181 Харчові технології, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство;

- «молодших бакалаврів», «бакалаврів», «магістрів» за такими спеціальностями:

- факультет агрономії: 201 Агрономія;

- факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин: 203 Садівництво та виноградарство, 202 Захист і карантин рослин, 101 Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища; 091 Біологія, 103 Науки про Землю;

- факультет лісового і садово-паркового господарства: 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 193 Геодезія та землеустрій;

- інженерно-технологічний факультет: 181 Харчові технології, 208 Агроінженерія;

- факультет менеджменту: 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм; 181 Право; 035 Філологія (германські мови та література, перша – англійська);

- факультет економіки і підприємництва: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл, три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, видаються фаховий з економічних і сільськогосподарських дисциплін «Збірник наукових праць Уманського НУС» (категорія Б), «Вісник Уманського НУС» (категорія Б), збірники наукових праць молодих учених, студентських наукових праць, матеріали конференцій.

Університет є учасником міжнародних програм і проєктів. Разом з вченими Іспанії, Австрії, Італії, Німеччини, Польщі науковці університету беруть участь у проєктах, що реалізуються за підтримки Європейського Союзу, працюють над розробкою новітніх кваліфікаційних рамок у різних галузях сільського господарства.

За наукові й інноваційні розробки, починаючи від заснування, університет нагороджено 44 золотими та 14 срібними медалями, понад 350 грамотами, відзнаками, схвальними відзивами, подяками, званнями лауреата у різних номінаціях.

В університеті діє Центр культури і виховання, на базі якого функціонує 10 творчих колективів, 7 з яких удостоєнні почесного звання «народний». Щорічно колективи є учасниками культурно-мистецьких і просвітницьких заходів на вітчизняних теренах і за кордоном.

Студенти щорічно беруть активну участь у спортивних змаганнях високого рівня, стають їхніми призерами і переможцями.

У консолідованому рейтингу ТОП-200 університет займає 94 позицію, 2 місце в Україні у рейтингу екологічності UI GreenMetric World University Rankings, входить до ТОП-10 рейтингу кращих навчальних закладів аграрного профілю, посідає 147 сходинку у світовому рейтингу університетів Webometrics.

Адреса: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1

Тел.: (04744) 3-20-11, тел./факс: (04744) 3-20-41

E-mail: udau@udau.edu.ua