09.02.2023 65260

Університет сьогодні

Уманський національний університет садівництва (УНУС) – заклад вищої освіти, де протягом 178 років функціонування склалися усталені та непорушні традиції: інноваційний підхід і пріоритетність якості освіти, високий рівень патріотичності й орієнтованість на роботодавця, постійний рух вперед у колі однодумців, які цінують досвід і готовність працювати на благо розвитку Батьківщини.
Досягненню зазначених концептуальностей сприяють стабільно високий професіоналізм колективу університету, сконцентрованість на академічній свободі та студентоцентризмі, науковий підхід і практична реалізація одержаних результатів.

Університет сьогодні
Університет сьогодні

Концепція функціонування університету як освітньо-наукового центру втілюється за допомогою розгалуженої мережі структурних підрозділів, що реалізовують стратегію розвитку закладу освіти та забезпечують провадження навчально-виховної роботи. До них належать:

сім відокремлених структурних підрозділів: 

шість факультетів:

В університеті здійснюється підготовка:

- «докторів філософії» за 10 спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 103 Науки про Землю, 181 Харчові технології, 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство;

- «молодших бакалаврів», «бакалаврів», «магістрів» за такими спеціальностями:

- факультет агрономії: 201 Агрономія;

- факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин: 203 Садівництво та виноградарство, 202 Захист і карантин рослин,  101 Екологія, 091 Біологія;

- факультет лісового і садово-паркового господарства: 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 193 Геодезія та землеустрій;

- інженерно-технологічний факультет: 181 Харчові технології, 208 Агроінженерія;

- факультет менеджменту: 073 Менеджмент, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм; 035 Філологія (германські мови та література, перша – англійська);

- факультет економіки і підприємництва: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки, 232 Соціальне забезпечення.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл, три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, видаються фаховий з економічних і сільськогосподарських дисциплін «Збірник наукових праць Уманського НУС» (категорія Б), «Вісник Уманського НУС» (категорія Б), збірники наукових праць молодих учених, студентських наукових праць, матеріали конференцій.

В університеті функціонує обладнана сучасними інформаційними засобами бібліотека з читальними залами на 220 місць і книгосховищем на понад 260 тис томів навчальної, наукової та художньої літератури.

Для підвищення ефективності проведення науково-дослідної діяльності та сприяння комерціалізації розробок в університеті діють 23 навчально-наукові лабораторії. 

Міжнародна діяльність університету проводиться за 35 договорами про співпрацю з іноземними освітніми закладами, стипендіальними програмами, грантами. Щорічно викладачі та студенти проходять стажування у провідних університетах і наукових центрах Європи.

Основним координаційним центром виховної роботи в університеті є Центр культури і виховання студентів, фахівці якого розробляють і реалізовують нові напрями розвитку й удосконалення позанавчальної діяльності студентської молоді. За високу художню майстерність і професіоналізм сім творчих колективів Центру удостоєні почесного звання «Народний».

Студенти університету щорічно є активними учасниками спортивних змагань різного рівня, незмінно стаючи їхніми призерами та переможцями.

Завдяки наполегливій праці колективу, Університет досяг значних результатів, за що гідно оцінений багатьма нагородами.

У рейтингу закладів вищої освіти України Уманський національний університет садівництва у 2022 році посідає:
– GreenMetric World University Rankings – 5 позиція по Україні та 495 на світовому рівні;
– рейтинг ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за найвищою винахідницькою активністю – 5 місце;
– за даними наукометричної бази Scopus – 145 місце;
– у рейтингу «ТОП-200 Україна» – 152 місце;
– у рейтингу Webometrics – 165 місце (на 566 одиниць покращилася позиція якості та на 579 – відкритості).