08.02.2023 80181

Студенту

Координатором студентського життя є рада студентського самоврядування. Головна мета її діяльності полягає передусім у створенні умов для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства, держави. Напрямки діяльності студентського самоврядування різноманітні і охоплюють усі сфери життя студентів.

Невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів є студентська практика. Вона є важливою та обов'язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаш­тування на вітчизняному та європейському ринках праці. Детальніше >>>

Про проходження практики за кордоном дізнайтесь більше на сторінці міжнародного відділу.