26.11.2019 14412

Маркетинг

Спеціальність «Маркетинг» є достатньо новою для України. Потреба в маркетологах на сьогодні ще повністю не задоволена. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дозволяє проявляти свої творчі здібності, багато молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Якості, які повинні бути у людини, яка хоче працювати маркетологом, – активність, креативність, здатність аналізувати та робити висновки, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, позитивне ставлення до життя.

Маркетинг
Маркетинг

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Тому фірми, підприємства, організації все гостріше відчувають потребу в кваліфікованих, сучасних спеціалістах з ринкової діяльності, тобто маркетологах. Фахівці стверджують: маркетолог – це спеціаліст XXI століття. Ця думка підтверджується практикою – попит на маркетологів в Україні зростає.

Фахівці зі спеціальності «Маркетинг» здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання та збуту, консалтингових і рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів. Після завершення навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, що забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм ринкової орієнтації.

Маркетинг
Маркетинг

Випускники Уманського НУС зі спеціальності «Маркетинг» можуть працювати на посадах:

 • заступника директора;
 • начальника відділу або служби маркетингу;
 • маркетолога підрозділу чи служби маркетингу;
 • маркетолога-аналітика, консультанта, експерта;
 • маркетолога з ефективності підприємства, комунікативної політики;
 • економіста служби маркетингу, збуту;
 • консультанта з маркетингу та реклами;
 • директора рекламної агенції, начальника відділу реклами;
 • начальника рекламно-інформаційної агенції, відділу зв’язків з громадськістю;
 • менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера;
 • арт-директора;
 • промоутера, консультанта з реклами;
 • директора з логістики, топ-менеджера з логістики, логіста, консультанта з питань логістики.

Як демонструє світова практика, маркетингова освіта є найбільш перспективною з точки зору кар'єрного зростання. Чим вищу управлінську посаду обіймає фахівець, тим більшого значення набувають для нього маркетингові знання.

Шах Дармеш, засновник SaaS компанії HubSpot, що випускає маркетингове програмне забезпечення для малого бізнесу, говорить про маркетологів так: «Успіх приходить до того, хто вірить у свою винятковість». Тож якщо відчуваєте у собі потужний творчий потенціал, а ваші думки й ідеї вирізняються креативом і нестандартністюспеціальність «Маркетинг» Уманського національного університету садівництва ваш шлях до успіху!