19.02.2020 4325

Як вступити до профспілки

Якщо Ви вирішили вступити до профспілки, то слід пам'ятати про закони України, які надають певні гарантії і вимагають дотримання простих правил.

 

  • Для вступу до профспілки не потрібно попереднього дозволу з боку роботодавця, органів влади або управління. Ніхто не може обмежити свободу вступу до профспілки або взяття на облік в первинній профспілко­вій організації.
  • Кожен, хто уклав трудовий договір, має право вступити до профспілки для захисту своїх прав та законних інтере­сів.
  • Вступ до профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою (форма для студентів, форма для співробітників).
  • Член профспілки сплачує щомісячні внески в розмірі 1% від нарахованої заробітної плати (стипендії), як встановлено Статутом профспілки УНУС.
  • Первинна профспілкова організація має статус юридичної особи. Вона має право на захист своїх членів, вступ від їх імені у переговори з роботодавцем для укладання колективного договору.
  • Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав і інтересів членів профспілки. У своїй діяльності вони незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
  • Первинні профспілкові організації об'єднуються в об'єднання (галу­зеве, міжгалузеве) і тим самим укріплюють профспілки, збільшують свої ресурси для виконання завдань щодо захисту прав членів профспілок.

 

Сподіваємося, що вступ до профспілки - це Ваш свідомий крок, що Ви будете активно використовувати свої грома­дянські права і можливості для захисту своїх законних прав та інтересів. Якщо Ви стали членом профспілки, ви набули додаткового захисту, а профспілки, їх об'єднання, які діють в  Україні, стають від цього ще сильнішими!