06.12.2012 3719

Історія і сьогодення

Профспілкова організація Уманського національного університету  садівництва є однією з наймасовіших у нашому місті. Головні функції профспілок - це захист соціальних прав працівників. Саме на цих засадах вони виникли в кінці ХVІІІ століття в країнах Західної Європи та США. В Росії, у т.ч. й на Україні, перші профспілки, що об'єднали колективи трудівників, в основному промислових підприємств, виникли у 1905-1907 роках у час загальноросійської революції. Але особливої масовості рух створення профспілкових груп і організацій набув на початку 1920-их років. У важкі роки, які настали після громадянської війни - голод, холод, розруха - населення потребувало відновлення нормальних життєвих умов, тому профспілки стали тією об'єднавчою формою турботи про своїх членів у поліпшенні їхнього матеріального становища та забезпечення продуктами харчування.

У цей час була створена профспілкова організація і в Уманському агротехнікумі. Вона, перш за все, турбувалася про забезпечення продуктами харчування студентів (студентська їдальня), викладачів і співробітників. Видавалися спеціальні талони на продукти, які надходили з навчально-виробничого господарства. У 1923 році був відкритий дитсадок для дітей викладачів і співробітників, а влітку діяв піонерський табір (1924 р.), де вожатими були студенти технікуму. Серед них був і майбутній академік Петро Антипович Власюк.

Профспілкова організація мала кілька груп: одна об'єднувала працюючих, інша студентів, а ще інша - слухачів агро- і садпрофшколи. На той час через різні реорганізації головами окремих чи об'єднаної профорганізації обиралися представники колективу на засадах звільненого керівника або за сумісництвом. На громадських засадах вибирались керівники профкомісій, які відповідали за різні напрямки діяльності організації - побутовий сектор, навчання, виховна робота. У довоєнні роки головами профорганізацій обирались Щербак Г. (1933), Олексієнко І.М. (1935), Жмурченко В.С. (1938-1941). Про інших інформація відсутня.

У повоєнні роки тривалий час існували студентський профспілковий комітет і профком працівників інституту. Об'єднання відбулося на початку 1960-их років (голова Карасюк І.М.). Головами профкому обирались Юрчишин В.В. (1948), Язловецький П.Я. (до 1957 р.). Кравець (з 1957 р.), Карасюк І.М. (1960-1962), Баранов (1961р.), Кондратюк Б.С., Захаревський М.Г.

Важливими завданнями у цей час було будівництво житла для студентів і співробітників, забезпечення базовим відпочинком на березі Чорного моря на час літніх відпусток і канікул, надання матеріальної допомоги, забезпечення санаторно-курортним оздоровленням членів колективу, культурно-масова робота - пізнавальні екскурсії в межах країни, закордонні подорожі, зустрічі із  письменниками України М.Стельмахом, Ю.Збанацьким, М.Чабанівським,  П.Загребельним, концерти республіканської філармонії в інституті; опіка художньої самодіяльності, влаштування урочистостей з нагоди загальнодержавних свят та ювілеїв для колективу студентів, співробітників, дітей співробітників тощо. Не оминали своєю увагою харчування студентів у їдальнях закладу, стан матеріального забезпечення гуртожитків тощо.

 На знімку: студенти 1 курсу працюють на будівництві гуртожитку, червень 1957р.


 На знімку: жіночий ансамбль інституту, що брав участь у фестивалі молоді та студентів 1957р.

До вересня 1976 року головою профкому був ст. викладач кафедри агрохімії та ґрунтознавства Білан Іван Антипович, з 1976 по 1986 рік - старший викладач кафедри овочівництва Троян Григорій Хомич, з 1986 по 1997 рік - доцент кафедри технології зберігання та переробки плодів і овочів Гайдай Григорій Сергійович, у 1997-2009 роках посаду голови профкому обіймала старший викладач кафедри фізвиховання Тихомирова Марина Петрівна.

Активістами профспілкового комітету були Кіцно П.П., С.Г. Власюк, О.Є. Недвига, Г.П. Столяренко, М.Ю.Замаховська, В.І. Германова, В.І. Невлад, Т.І. Бортнік, Л.В. Румянкова, Н.О. Комісаренко, А.М. Кислиця, О.А. Апостолова, І.М. Гурський, О.А. Роєнко, Л.О. Рябовол, О.Л. Бурляй, В.І. Бурба, В.А. Цкітішвілі та багато інших.

З грудня 2009 року на звітно-виборній профспілковій конференції колективу університету головою профкому обрано доцента кафедри садово-паркового господарства, заступника декана факультету плодівництва та лісівництва Парубок Маргариту Іванівну. Членами профкому обрано 22 особи.

Профспілковій організації університету підпорядковані такі сфери діяльності закладу: тісна співпраця з ветеранською організацією університету, радою студентського самоврядування, деканатами. Ветерани-пенсіонери - бажані гості на всіх заходах, які проводяться в колективі. Тут вони отримують моральну і матеріальну підтримку з нагоди визначних державних свят. З особливою урочистістю відзначається День Перемоги.

Обов'язковими в полі зору профкому перебувають питання умов праці, навчання, відпочинку та оздоровлення колективу університету, забезпечення житлом як студентів, так і викладачів. Нині гостро постала проблема будівництва хоча б одного студентського гуртожитку та житлового будинку.

Профком сприяє розвитку фізичної культури і спорту, художньої самодіяльності, пропаганді здорового способу життя. Профкому щоденно доводиться вирішувати різноманітні питання життєдіяльності багатотисячного колективу аграрного університету.

 

 

 Зав. музею УНУС  Цимбровська Л.О.

(1988-2013)