06.12.2012 3817

Чим допомагає профспілка

І. Забезпечує соціальну захищеність

 

Правовий захист і захист трудових прав працівників і студентів  здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Колективного договору, Статуту профспілкової організації та інших нормативних документів:

 • розгляд трудових спорів за участі профкому, участь профкому в роботі комісії в справах трудових спорів;
 • безкоштовні консультації членів профспілки;
 • захист інтересів працівників при прийомі на роботу, звільненні, виплаті вихідної допомоги при звільненні по інвалідності;
 • захист інтересів студентів під час навчання у вузі та під час відрахування;
 • відображення прав працівників у трудових угодах, що укладаються з ними;
 • участь профорганізації в розробці й змінах Статуту Уманського НУС, його підрозділах, Правилах внутрішнього трудового розпорядку й інших нормативних документів;
 • контроль видачі й правильності нарахування заробітної плати, стипендії;
 • участь у контролі за умовами праці й приведенні їх у відповідність із нормативними.

 

Охорона праці у  відповідності з положеннями Закону "Про охорону праці":

 • контроль стану охорони праці й техніки безпеки;
 • затвердження інструкцій з охорони праці;
 • участь у розгляді нещасних випадків на виробництві;
 • розгляд заяв на поліпшення праці, навчання і побуту працівників і студентів Університету й організація їх реалізації.

 

Соціальний захист на основі колективного договору, інших нормативних документів;

 • участь у роботі комісії соціального страхування;
 • участь у роботі житлової комісії та комісії з капітального будівництва;
 • придбання путівок на лікування й відпочинок і участь у їхньому розподілі;
 • допомога співробітникам у забезпеченні житлом;
 • сприяння студентам у поселенні в гуртожиток;
 • контроль за видачею допомоги і оплатою листків тимчасової непрацездатності;
 • контроль за станом аудиторного фонду.

Інформаційна робота:

 • передача інформації по підрозділах, доведення інформації через засоби масової інформації;
 • створення і супровід сайту профкому;
 • доведення інформації про путівки на відпочинок, у дитячі табори, квитки у театри і т.д. до підрозділів університету через стенди та сайт профкому;
 • організація зустрічей із керівництвом університету.

 

Участь у спільних діях із профспілковими організаціями інших вузів  із захисту прав працівників і студентів:

 • у мітингах, демонстраціях;
 • у розробці нормативних документів по вищій школі, по зарплаті, пенсійному й медичному забезпеченню.

 

ІІ. Надає матеріальну допомогу працівникам і студентам

 

На лікування:

 • одноразова допомога на лікування за наявності підтверджувальних документів;
 • організація проведення медичних оглядів.

 

На дітей:

 • дотація дитячого відпочинку;
 • подарунки дітям-учасникам дитячої самодіяльності;
 • дитячі новорічні подарунки;
 • дотації квитків на вистави;
 • дотація екскурсій і поїздок.

 

На дозвілля і  відпочинок:

 • організація проведення творчих і мистецьких заходів по університету;
 • організація вечорів відпочинку для працівників і членів їх родин;
 • організація проведення молодіжних вечорів і дискотек;
 • дотація екскурсійних поїздок співробітникам і студентам;
 • дотація квитків у театр працівникам і студентам;
 • допомога самодіяльним колективам університету.

На фізкультуру й спорт:

 • допомога спортивним секціям;
 • допомога в проведенні змагань;
 • допомога в придбанні спортінвентарю.

 

За іншими підставами:

 • допомога пенсіонерам, ветеранам праці;
 • захист соціально незахищених категорій студентів;
 • заохочення працівників університету;
 • допомога кафедрам.