26.02.2020 4802

Структура профспілкового комітету

Первинна профспілкова організація Уманського НУС створена на громадських засадах. Вона входить до складу профспілкової організації працівників агропромислового комплексу.

Вищим органом профорганізації Уманського НУС є загальні збори (конференція) трудового колективу. Звітно-виборною профспілковою конференцією університету терміном на п'ять років обирається голова профспілкового комітету, члени профкому, ревізійна комісія. Профком на перших засіданнях обирає постійно діючі комісії та президію.