26.02.2020 5352

Склад профкому

Профспілковий комітет - це профспілковий орган створений згідно зі статутом профспілки, через який профспілка здійснює свої повноваження. Він діє для здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних інтересів членів профспілки. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір, контролює його виконання. Спільно з адміністрацією вирішує питання робочого часу, соціального розвитку підприємства, матеріально-побутового, медичного обслуговування, поліпшення умов праці співробітників і студентів. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією законодавства про працю та про охорону праці. Разом із роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках і гуртожитках.

У питаннях внутріспілкової та організаційної роботи  профком спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень зборів(конференції) профспілкової організації Уманського НУС, вищих органів профспілки, визначає структуру профспілкової організації приймає рішення про створення (ліквідацію) комісій, профбюро, організовує виконання бюджету профспілки, звітує на профспілкових зборах (конференції).

У своїй діяльності підпорядковується профспілковим зборам (конференції) членів профспілки УНУС і щорічно звітує перед ними.  Засідання профспілкового комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

 

Склад профкому
Склад профкому

 

ПІБ 

Посада 

Функції в профкомі 

Контактний телефон 

 
Склад профкому
Склад профкому

Парубок Маргарита Іванівна

доцент кафедри біології

голова профкому

04744-3-45-51

097-345-14-94

Поліщук Олена Анатоліївна

доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

заступник голови профкому, голова житлово-побутової комісії

04744-3-40-46 050-638-77-03

 
Склад профкому
Склад профкому

Фоменко Олександр Олександрович

асистент кафедри захисту і карантину рослин

заступник голови профкому з організаційної та інформаційної роботи

0637897100

3-40-77

 
Склад профкому
Склад профкому

Пушка Ірина Михайлівна

доцент кафедри садово-паркового господарства

секретар профкому

0987318974

 
Склад профкому
Склад профкому

Кравченко Віталій Станіславович

доцент кафедри рослинництва

голова комісії з спортивної та культурно-масової роботи

068-015-84-11

 
Склад профкому
Склад профкому

Березовський Андрій Павлович

доцент, зав кафедри прикладної інженерії та охорони праці

голова комісії з охорони праці та техніки безпеки

050-134-17-20 063-305-58-78

 

Комісаренко Наталія Олександрівна

доцент кафедри української та іноземних мов

голова комісії по роботі з ветеранами війни, праці та пенсіонерами

096-388-92-38

 
Склад профкому
Склад профкому

Майборода Віталій Миколайович

завідувач лабораторії біотехнології

голова екологічної комісії

096-385-44-11

 
Склад профкому
Склад профкому

Леонтюк Ірина Борисівна

доцент кафедри біології

заступник голови комісії соціального страхування; голова комісії з роботи зі студентами, аспірантами

 

067-900-15-70

 
Склад профкому
Склад профкому

Кустріч Лілія Олександрівна

доцент кафедри менеджменту організацій

голова комісії  з роботи з дітьми

04744-3-36-37

0972065212

 

Запара Мирослава

фахівець І категорії, господарська частина УНУС

голова профбюро господарської частини

 

 

Жовтобрюх Ніна Миколаївна

завідувач гуртожитку №1

голова комісії з соціально-економічних питань

099-338-85-42

 

Варич Богдан Васильович

студент факультету агрономії 

голова профбюро факультету агрономії

0973243130

 

Беденко Оксана Віталіївна

студентка факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

голова профбюро факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин

0506461661

 

Шкляр Анастасія Вікторівна

студентка   факультету лісового і садово-паркового господарства

 

голова профбюро факультету лісового і садово-паркового господарства

0985032802

 

Бугерук Олена Володимирівна

студентка інженерно-технологічного факультету 

голова профбюро інженерно-технологічного факультету

0680256871

 

Кошелко Тарас Богданович

студентка факультету менеджменту 

голова профбюро факультету менеджменту

0936446859

 

Крутас Богдан Олександрович

студент факультету економіки та підприємництва 

голова профбюро факультету економіки та підприємництва

0969307644

ПРЕЗИДІЯ ПРОФКОМУ

Для вирішення оперативних питань з числа членів профкому Уманського НУС обирається президія. Кількісний склад, її повноваження, порядок роботи визначається на засіданнях профкому. Засідання президії профкому відбувається не рідше одного разу на місяць. До складу президії входять: Парубок М.І., Фоменко О.О., Леонтюк І.Б., Березовський А.П., Пушка І.М., Кравченко В.С., Запара М.О.