06.12.2012 2475

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія профспілкової організації здійснює контроль за виконанням бюджету і кошторису по коштах бюджету профспілки, ревізує правильність та доцільність витрат коштів і використання профспілкового майна, ведення обліку та звітності, розгляд пропозицій та скарг членів профспілки.

Ревізійна комісія обирається одночасно з відповідним органом профспілки на той же період і підзвітна лише органу, який її обрав - загальним зборам членів профспілки.

Голова та члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі  засідань профспілкового комітету з правом дорадчого голосу.

Склад ревізійної комісії:

1. Коцюруба Оксана Леонідівна, бухгалтер.

2. Крочак Оксана Іванівна, доцент кафедри обліку і аудиту.

3. Гронська Валентина Василівна, комендант навчального корпусу.