20.02.2020 2831

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія профспілкової організації здійснює контроль за виконанням бюджету і кошторису по коштах бюджету профспілки, ревізує правильність та доцільність витрат коштів і використання профспілкового майна, ведення обліку та звітності, розгляд пропозицій та скарг членів профспілки.

Ревізійна комісія обирається одночасно з відповідним органом профспілки на той же період і підзвітна лише органу, який її обрав - загальним зборам членів профспілки.

Голова та члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі  засідань профспілкового комітету з правом дорадчого голосу.

Склад ревізійної комісії:

1. Крочак Оксана Іванівна, голова ревізійної комісії, доцент кафедри обліку і аудиту.

2. Гуртовенко Юрій Олександрович, головний інженер.

3. Семерніна Ніна Володимирівна, старший лаборант кафедри садово-паркового господарства.