19.02.2020 3591

Вищий орган профспілки

Профспілка працівників агропромислового комплексу України - вищий орган Профспілки працівників Уманського НУС

 

Профспілка працівників агропромислового комплексу (АПК) була створена у 1986 році на базі профспілок працівників сільського господарства і харчової промисловості.

Сьогодні Профспілка - одна з найчисельніших і нараховує біля двох мільйонів членів. До профспілки входять працівники підприємств і організацій сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільські будівельники, меліоратори, працівники суміжних галузей, студенти та учні галузевих навчальних закладів та ПТУ. Кожний восьмий із них є профспілковим активістом.

Профспілка утворена за територіально-виробничим принципом і має у всіх регіонах України досить чітку організаційну структуру. 

Вищий орган профспілки - з'їзд, який скликається один раз на п'ять років. Між з'їздами вищим керівним органом є Центральний комітет.

Головне завдання профспілки - робота, гідна заробітна плата та безпечні умови праці.

Головна увага всіх виборних органів профспілки спрямована на захист трудових та соціально-економічних інтересів працівників галузі через механізм переговорного процесу, укладання колективних договорів та угод, надання консультативної допомоги, проведення навчання з метою самозахисту працівників.

Профспілка на національному рівні укладає 7 галузевих угод з органами державного управління, обласні організації профспілки укладають регіональні угоди, 19 тис. первинних організацій профспілки виступають ініціаторами укладання колдоговорів.

Безпрецедентна за масштабами, об'ємом та термінами проведення, реформа в аграрному секторі підняла величезний пласт економічних і соціальних проблем.

У найчисельнішому секторі профспілки - сільському господарстві найболючіше питання - заробітна плата, яка найнижча в галузі народного господарства. Боротьба ЦК профспілки за погашення заборгованості із заробітної плати є центральним напрямком діяльності. Спільними зусиллями з органами державного управляння вдалося досягнути деяких результатів, але в цілому вони не можуть задовольняти.

На порядок денний повстає питання зайнятості, стрімке зростання безробіття в сільській місцевості. Рівень безробіття значно перевищує цей показник у місті.

Все це негативно впливає на профспілкове членство, яке з року в рік скорочується.

Створення безпечних умов праці визначено одним із пріоритетів у діяльності профспілки. Саме тому ЦК, обласні організації профспілки активно співпрацюють з органами державного нагляду за станом охорони праці. ЦК профспілки вдалося відстояти позицію щодо значних пільг для сільськогосподарських підприємств при прийнятті Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві", стати ініціатором процесу ратифікації Конвенцій Міжнародної організації праці 184 "Про безпеку та гігієну праці у сільському господарстві" та 129 "Про інспекцію праці у сільському господарстві".

Суттєві зміни відбулися і на підприємствах харчової і переробної промисловості. Глобалізація економіки, в першу чергу, торкнулася саме цього сектору. Досить сказати, що 21% всіх інвестицій, які були надані західними інвесторами, вкладені саме в цей сектор, що вимагає в діяльності профспілки адекватних змін з урахуванням роботи транснаціональних компаній.

У 1999 році Профспілка стала членом Міжнародної спілки працівників харчової, тютюнової, сільськогосподарських на інших галузей - International Union Food (IUF). Це дало змогу встановити постійні контакти з колегами різних країн світу, отримувати інформацію про ситуацію в галузях. Значна допомога надається з боку Міжнародної спілки у проведенні спільних заходів, навчальних проектів, участь у глобальних конференціях.

 

Профспілка працівників АПК є вищим органом профспілки працівників Уманського НУС і  членською організацією Федерації профспілок України.