09.01.2024 22550

Городищенський фаховий коледж

Чепурний Валерій Григорович
Чепурний Валерій Григорович

Чепурний Валерій Григорович

директор ВСП «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», кандидат сільськогосподарських наук

Навчальний заклад був заснований у жовтні 1891 року на базі Мошно-Городищенської школи1-го розряду, відкритої землевласницею Мошно-Городищенського маєтку Київської губернії Є.Балашовою за ініціативи і підтримки керуючого цим маєтком вченим - агрономом М.Ю.Філіпченком.

Школа перебувала у системі Міністерства землеробства і ставила за мету готувати умілих практичних виконавців сільського господарства і окремих його галузей.

Городищенський фаховий коледж
Городищенський фаховий коледж

У травні 1904 року школа була реорганізована в нижче сільськогосподарське училище з трирічним курсом навчання, а в 1920 році було розширено діяльність навчального закладу і перейменовано в агропрофшколу. У 1928 році училище перейменовано в садоогородній технікум, а в серпні 1964 року сільськогосподарський технікум було реорганізовано в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ім. Л.П.Симиренка.

У 2006 році - навчальний заклад перейменувався в Городищенський коледж Уманського державного університету. На даний час коледж має хорошу сучасну матеріальну базу, яка дозволяє випускати висококваліфікованих спеціалістів. Аудиторні заняття проводять викладачі, які мають відповідні методичні матеріали, знання, досвід. Лабораторно-практичні заняття проходять у майстернях, автокласах, у відповідно оснащених лабораторіях та аудиторіях. Практичні навички студенти набувають у навчальній бухгалтерії коледжу, на колекційно-дослідному полі, на базі Мліївського інституту помології ім.Л.П. Симиренка, в Городищенському, Смілянському, Корсунському лісництвах, на переробному підприємстві „Верес" та в багатьох інших організаціях, з якими заключаються договори про проходження практики .

Головне завдання педагогічного колективу - підготувати висококваліфікованих спеціалістів та порядних людей. Саме тому, навчаючись в Городищенському коледжі УНУС, одному із найстаріших навчальних закладів, студентська молодь набуває не тільки знання і навички , а й досвід самостійного, дорослого життя, визначає свою життєву позицію, набуває навичок і вмінь працювати і виживати в сучасному вирі життя.

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за сімома спеціальностями, з них на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» шість спеціальностей (201 «Агрономія»; 205 «Лісове господарство»; 206 «Садово-паркове господарство»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 181 «Харчові технології»; 071 «Облік і оподаткування») та освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» одна спеціальність (201 «Агрономія»).