09.01.2024 28914

Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж

Андрющенко Андрій Миколайович
Андрющенко Андрій Миколайович

Андрющенко Андрій Миколайович

директор ВСП «Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», кандидат економічних наук, доцент

Відокремлений структурний підрозділ Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва є одним із найстаріших та найавторитетніших аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в Україні.

Заклад заснований 1927 року як сільськогосподарська школа в приміщенні колишнього палацу графа Шувлова. Першим директором був Г. І. Широков. 1930 року за рішенням радянського уряду агрошколу було перетворено в технікум технічних культур.

З 1944 року сільськогосподарський технікум випускав лише агрономів-буряководів, а з 1947 року були відкриті відділи агрономії, зоотехнії, зооветеринарії. За 40 років (1927-1967 рр.) технікум випустив 2009 агрономів, 322 зоотехніки, 119 зооветеринарів та підготував 500 трактористів і комбайнерів.

1 липня 1967 року відбулася реорганізація Тальнівського сільськогосподарського технікуму в будівельний технікум, директором став І.Г. Куян, невтомна діяльність якого була високо оцінена державою. Йому було присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України", нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Завдяки зусиллям директора технікум став потужним навчально-виховним комплексом.

Економічне відділення в Тальнівському будівельному технікумі було створено 1981 року. З цього року здійснюється підготовка фахівців на базі 8-го і 10-го класів (а зараз – на базі 9-го та 11-го класів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" із спеціальності „Бухгалтерський облік”.

Одному із перших в Україні в грудні 1990 року Тальнівському будівельному технікуму було надано статус коледжу. І. Г. Куяном було започатковано багато традицій, які дбайливо зберігаються, примножуються та передаються поколіннями студентів та викладачів.

1999 року в Тальнівському державному будівельно-економічному коледжі було створено відділення програмування. Саме з цього року здійснюється підготовка фахівців на базі 9-ти й 11-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" із спеціальності „Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”.

Велика увага надається культурному і духовному вихованню молоді. Розмаїття народних обрядів, традиційних свят Коляди, Зеленої неділі, Купала, Калити та інших відроджують життя і звичаї наших предків. Фольклорно-етнографічний ансамбль "Оріяни", створений при коледжі, отримав звання народного, виступає на обласній та республіканській сценах.

2000 року І. Г. Куян, пропрацювавши 33 роки на посаді керівника, передав естафету П. С. Бистріцькому, який впевнено продовжував добрі традиції і справи як свого попередника, так і навчального закладу. Завдяки його зусиллям, у коледжі відкрито нові спеціальності 5.050104 - "Фінанси", 5.06010115 - «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», 5.03060101 - «Організація виробництва», проведено ремонти гуртожитку, спортзалу, бібліотеки, створено нові кабінети, підключено коледж до всесвітньої мережі Інтернет.

2006 року змінено статус коледжу, він став Відокремленим структурним підрозділом Тальнівським будівельно-економічним коледжем Уманського державного аграрного університету.

2010 року в зв’язку з наданням  статусу національного та зміною назви Уманського державного аграрного університету коледж став Відокремленим структурним підрозділом Тальнівським будівельно-економічним коледжем Уманського національного університету садівництва.

 Нині відокремлений структурний підрозділ Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва готує фахівців за такими спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація: «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».