06.11.2012 5614

Економічне відділення

Економічне відділення в Тальнівському державному будівельно-економічному коледжі було створено  1981 року. З цього року здійснюється підготовка фахівців на базі 9-ти і 11-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” із спеціальності „Бухгалтерський облік”, з 2003 року – із спеціальності „Фінанси і кредит”, з 2012 року – із спеціальності «Організація виробництва».

Економічне відділення очолює з 2010-го року Міхеєва Ярослава Володимирівна, колишня випускниця коледжу.

Завідувач віділення економіки та програмування Міхеєва Я.В.
Завідувач віділення економіки та програмування Міхеєва Я.В.

Циклову комісію спеціальних і профілюючих предметів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03060101 «Організація виробництва» очолює викладач ІІ категорії Соколюк Наталія Вікторівна, також колишня випускниця коледжу.

До складу циклової комісії входять п’ятнадцять досвідчених педагогічних працівників, які мають базову освіту, що співпадає з профілем дисциплін, які викладаються на відділенні.

 

Заняття з казначейської справи викладач Обміняна Н.Я.
Заняття з казначейської справи викладач Обміняна Н.Я.

Це викладач-методист з багаторічним стажем Аврамич Лідія Олександрівна, старший викладач – Просторук Віктор Володимирович, викладач вищої категорії – Щербак  Марія Тимофіївна, викладачі І категорії – Обміняна Ніна Яківна, Довгань Олександр Володимирович,  викладач ІІ категорії – Піддубний Юрій В’ячеславович, викладачі - Дедкова Оксана Сергіївна,  Іванова Валентина Василівна, Міхеєва Ярослава Володимирівна, Бабій Ірина Сергіївна.

Заняття з предмету Гроші і кредит група ФС-36
Заняття з предмету Гроші і кредит група ФС-36
 

Обслуговує й допомагає в роботі економічного відділення лаборант Сошинська Олена Володимирівна, яка є випускницею Тальнівського коледжу.  

 

Довідка про спеціальності економічного відділення

Тальнівський державний будівельно-економічний коледж на економічному відділенні готує фахівців галузі знань 0305„Економіка і підприємництво” освітнього кваліфікаційного рівня  „молодший спеціаліст” із спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік” і 5.03050801 „Фінанси і кредит” та галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” освітнього кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” із спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».

Випускники нашого коледжу можуть працевлаштовуватися за обраною спеціальністю на підприємствах, організаціях,  установах з різними формами власності – обліковцем, касиром, бухгалтером, бухгалтером-фінансистом, ревізором-контролером, референтом з основної діяльності, помічником керівника, інспектором з контролю виконання доручень, інспектором з кадрів, диспетчером, техніком з праці, підготовки виробництва та іншими працівниками фінансово-облікової служби державних установ, податкових інспекцій, страхових компаній, казначейств, відділень банків, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, відділів статистики, центрів зайнятості населення та інших підприємствах й організаціях.

Крім того випускники  мають змогу продовжити своє навчання і здобути освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівня галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” та галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”.

Заняття з Бухгалтерського обліку викладач Іванова В.В.
Заняття з Бухгалтерського обліку викладач Іванова В.В.
 

Випускників економічного відділення Тальнівського коледжу можна побачити на посадах головних бухгалтерів, керівників державних і недержавних установ, як у місті, так і за його межами,  зокрема викладачі коледжу Іванова В.В., Міхеєва Я.В., Дедкова О.С., Бабій І.С. – колишні випускники коледжу, які після продовження освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, повернулися працювати в рідну альма-матір. Важливим є те, що де б не знаходилися випускники коледжу, де б не навчалися або працювали – вони завжди пам‘ятають усіх своїх наставників, колег, які дали путівку в життя, навчили працювати на благо незалежної України й примножувати її здобутки.

Свято каші ФС-16 група
Свято каші ФС-16 група