06.11.2012 5319

Відділення програмування

Відділення програмування в Тальнівському державному будівельно-економічному коледжі було створено 1999 року. Саме з цього року здійснювалася підготовка фахівців на базі 9-ти і 11-ти класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” із спеціальності „Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”.

З 2008 року здійснюється підготовка фахівців на базі    9-ти класів із спеціальності „Розробка програмного забезпечення”.

З 2004 по 2012рр. відділення програмування очолювала викладач математики вищої категорії, викладач-методист Левченко Алла Василівна, яка працює в коледжі з 1996 року. Є дворазовим призером обласного туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року” у номінації „Учитель математики”. Викладає предмети „Чисельні методи”, „Дискретна математика”, „Математичні методи дослідження операцій”. З 2012 року відділення економіки та програмування очолює Міхєєва Ярослава Володимирівна, колишня випускниця нашого коледжу.

Завідувач віділення економіки та програмування Міхеєва Я.В.
Завідувач віділення економіки та програмування Міхеєва Я.В.

Циклову комісію профілюючих дисциплін відділення програмування очолює викладач програмування вищої категорії Завірюха Валентин Петрович. До складу циклової комісії входять ще сім досвідчених педагогічних працівників, які мають базову освіту, що співпадає з профілем спеціальності. Це кандидат технічних наук, викладач з багаторічним стажем Науменко Іван Дмитрович, викладач вищої категорії Підлубна Олеся Анатоліїївна, викладач І категорії Харченко Олександр Олегович, викладач ІІ категорії аспірант Черкаського державного технологічного університету Журавель Павло Дмитрович, Бойко Сергій Володимирович викладач ІІ категорії, Чорновол Ігор Васильович викладач ІІ категорії, Щербина Вадим Юрійович.

У коледжі є 3 комп’ютерні аудиторії, що підключені до всесвітньої мережі Інтернет.

Урок з ОКТ група БА-23
Урок з ОКТ група БА-23

Довідка про спеціальність «Розробка програмного забезпечення»

З кожним роком усе більшає кількість обчислювальної техніки. З‘являються нові сфери застосування комп‘ютерної техніки. Уже завтра користувачами персональних комп‘ютерів стане більшість населення земної кулі. Здавалося б, перспектива зрозуміла: потрібно все більше спеціалістів, здатних створювати програми для опису задач і системи баз даних різноманітних предметних областей (економіка, будівництво, поліграфія, медицина тощо). Але для успішного вирішення таких завдань програмісту потрібні певні вміння та навички. Ось тільки декілька таких умінь і навичок:

По-перше, необхідно навчитися планувати дії, виходячи з обмеженого набору засобів.

По-друге, потрібно вміти формально й повно описувати всі об‘єкти в якості даних або результатів, вказувати їх взаємозв‘язок або, як кажуть професіонали, розробляти інформаційну модель задачі.

По-третє, потрібно знати, як швидко знайти інформацію (адже більшу частину часу, витраченого на рішення задач на машині, займають операції пошуку інформації).

По-четверте, дуже важливо правильно розробляти свої команди машині.

По-п’яте, знати застосування прикладних програм в економіці й бухгалтерії.

Випускники фаху 5.05010301 „Розробка програмного забезпечення” мають змогу продовжити своє навчання і здобути вищу освіту за фахом. Багато випускників коледжу продовжує своє навчання в інших вищих навчальних закладах. Так, випускники коледжу мають можливість продовжувати навчатись у Черкаському державному технологічному університеті, де за скороченим терміном та денною і заочною формами навчання здійснюється підготовка інженерів-програмістів за спеціальністю „Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Самойленко Саша, ПС-37 група - голова ради студентського самоврядування коледжу
Самойленко Саша, ПС-37 група - голова ради студентського самоврядування коледжу

Випускники Тальнівського коледжу працюють на технічних, інженерних та керівних посадах організацій різних форм власності, у фінансових установах та державних організаціях, викладають у вищих навчальних закладах, зокрема викладачі коледжу Журавель П.Д., Харченко О.О., Бойко С.В., Щербина В.Ю.– колишні випускники коледжу, які після продовження освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації повернулися працювати в рідну альма-матір.

Свято каші ПС-17 група
Свято каші ПС-17 група