02.02.2021 55482

Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу

Кужель Віталій Володимирович
Кужель Віталій Володимирович

Кужель Віталій Володимирович

директор ВСП «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва», кандидат економічних наук, доцент

Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва за свою історію пройшов шлях становлення від Уманської чоловічої гімназії (1883), професійно–технічної школи (1918), технікуму механізації, електрифікації та сільськогосподарського будівництва (1930) до сучасного високопрестижного в регіоні та Україні вищого навчального закладу I рівня акредитації.

За всі роки освітньої діяльності навчальний заклад підготував тисячі молодших спеціалістів та бакалаврів почесної на землі хліборобської професії.

Нині  коледж  готує фахівців за такими спеціальностями:

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси,банківська справа і страхування»;

121 «Інженерія програмного забезпечення»;

122 «Комп'ютерні науки»;

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

206 «Садово–паркове господарство»;

208 «Агроінженерія».

Освітня діяльність здійснюється за денною та заочною формами навчання. Коледж має сучасну матеріально–технічну базу.

Гордістю колективу є  викладачі, які демонструють високий професіоналізм, відданість улюбленій справі, натхненно працюють над підготовкою висококваліфікованих  кадрів. Навчально - методичну роботу забезпечують 89 викладачів, серед них 6 кандидатів наук та 50 викладачів вищої кваліфікаційної категорії.

Справжніми майстрами педагогічної діяльності зарекомендували себе  28 викладачів–методистів. У їх творчому доробку: розробка Державних стандартів освіти, десятки навчальних посібників, типових навчальних програм, навчальних відеофільмів, робочих зошитів. Педагоги беруть активну участь у науково пошуковій роботі та залучають до неї студентів коледжу.

Коледж сьогодні - це сучасний вищий навчальний заклад, це високоорганізований творчий колектив працівників і студентства, це славні ветерани і випускники багатьох поколінь.