29.12.2012 8272

Відділення технічних спеціальностей

Руденко Микола Сильвестрович – завідувач відділення

Рік народження 1951 року

Освіта – вища, спеціаліст, Українська сільськогосподарська академія, 1981 р.

Спеціальність за дипломом –  інженер-механік сільського господарства

Спеціальна педагогічна підготовка – Педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії, 1982 р., спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація викладач для сільськогосподарських технікумів з технічних дисциплін

Місце роботи – Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

Посада, яку займає педагогічний працівник – завідувач відділення технічних спеціальностей, викладач

Загальний стаж педагогічної діяльності – 34 роки

Викладач дисципліни – «Сільськогосподарські машини»

Державні нагороди, вчене звання (науковий ступінь) – Трудова відзнака «Знак Пошани», 2005 р., № 2938, Трудова відзнака «Знак Пошани», 2005 р., № 3224; Відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня, 2011 рік.

 

Формування майбутнього фахівця має пройти всі ступені фахової підготовки, починаючи з вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, зокрема в Уманському агротехнічному коледжі.

82 роки тому, виконуючи Постанову Ради народних комісарів УРСР від 25 травня 1930 року ”Про реорганізацію технікумів в УРСР”, 6 жовтня цього ж року на базі Уманського профтехучилища було створено Уманський технікум механізації та електрифікації сільського господарства.

В 1931 році відбувся перший випуск техніків-механіків.

До 1933 року технікум був однопрофільний із спеціальністю “Механізація сільського господарства” і в ньому навчалися, як правило, тільки юнаки.

Відділення ”Механізація сільського господарства” започаткувало своє існування в 1933 році. Кількість студентів з того часу зросла з 90 до 360.  Випущено майже 24700 випускників для роботи на різних ділянках народного господарства України, більшість з яких стали провідними спеціалістами, працівниками Міністерств та державних установ, фермерами, бізнесменами.

Впродовж багатьох років підготовлені техніки-механіки  сільськогосподарського виробництва і переробних підприємств агропромислового виробництва працюють на всій території України та за її межами.

Сьогодні в лабораторіях, навчальних кабінетах та безпосередньо на виробництві студенти вивчають сучасну техніку, аби стати висококваліфікованими спеціалістами агропромислового виробництва.

На відділенні навчається 375 студентів. Навчаючись, вони мають можливість проходити виробничу технологічну та переддипломну практики в кращих базових господарствах області.

Для підвищення свого професійного рівня студенти мають можливість займатися в предметних гуртках при кабінетах та лабораторіях.

Студенти відділення технічних спеціальностей мають змогу здобувати знання у 28 кабінетах і 15 лабораторіях Уманського агротехнічного коледжу, розташованих в головному корпусі та на майстерні і полігоні, які оснащені необхідним обладнанням та технікою.

Навчально-виховний процес на відділенні здійснюють – викладачі 89 викладачів і 7 майстрів виробничого навчання. Більшість із них мають вчене звання викладача-методиста, вищу та першу кваліфікаційні категорії.

Паралельно в коледжі студенти здобувають робітничі професії: водій автомобіля, тракторист-машиніст, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, коваль, оператор комп’ютерного набору і таке інше.

В 1999 році на базі коледжу відкрито навчально-консультаційний  пункт Вінницького державного аграрного університету із спеціальності ”Механізація сільського господарства” (бакалавр і спеціаліст), де навчається близько 80 студентів на контрактній основі. Переважна більшість із них – випускники Уманського коледжу.

В 2009 році спеціальність ”Механізація сільського господарства” було перейменовано на “Експлуатація та ремонт машин і обладнання  агропромислового виробництва”. Слід відмітити що ця базова спеціальність коледжу неодноразово займала I місце в Україні, державні стандарти освіти якої розроблялися на базі нашого навчального закладу. Крім того близько 70% навчально-методичного забезпечення даної спеціальності було розроблено викладачами. Відділення вкотре утримує перші позиції рейтингу серед вищих навчальних закладів України.

Викладачі та студенти є постійними учасниками наукових конференції, семінарів, переможцями конкурсів і змагань різних рівнів.

Студенти відділення є стипендіатами Президента України, голови обласної, районної рад державної адміністрації. Поряд з цим, найголовніше є те що нині Уманський агротехнічний коледж має значну матеріально-технічну базу, високий кадровий потенціал, вагомі наукові і методичні напрацювання, що дає йому право і можливість готувати якісних спеціалістів, особистостей, здатних знайти і утвердити себе у непростому сучасному житті.

По закінченню коледжу випускники мають можливість продовжувати навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Вінницькому державному аграрному університеті, Уманському національному університеті садівництва.

Спеціальності за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів на відділенні:

Напрям: 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва

Спеціальність: 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Освітній рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікаційний рівень: технік-механік

Термін навчання: 3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                               2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: начальник (бригадир) виробничого підрозділу господарства, начальник (бригадир) дільниці (цеху), завідувач ремонтною майстернею господарства (підприємства), бригадир тракторної бригади господарства, завідувач машинним двором господарства, завідувач пунктом технічного обслуговування, інженер (технік-механік) з охорони праці, технік-механік з механізації виробничих процесів у тваринництві, завідувач обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсевісу.

 

Напрям: 0505 Машинобудування та матеріалообробка

Спеціальність: 5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

Освітній рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікаційний рівень: технік-механік харчових виробництв

Термін навчання: 3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                               2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту технологічного устаткування, механік цеху, механік дільниці, механік-налагоджувальник, технік-механік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-механік з налагоджування і випробувань, майстер виробничого навчання.

 

Напрям: 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Спеціальність: 5.07010102 Організація перевезень і управління на автотранспорті

Освітній рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікаційний рівень: технік-технолог

Термін навчання: 3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                               2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: диспетчер, таксувальник документів, технік з обліку, ревізор, черговий  транспортно-експедиційного агентства (філіалу), технік відділу експлуатації, декларант експорту та імпорту товарів, технік-організатор та інспектор міжнародних перевезень, диспетчер автовокзалу (автостанцій), технік відділу безпеки руху та охорони праці.