29.12.2012 6319

Відділення комп’ютерних систем

Відділення створене в 2000 році.

 

Завідувач відділення: Денисюк Віталій Валерійович.

Спеціальність за дипломом: учитель фізики та інформатики, інженер-програміст.

Посада: завідувач відділенням програмування, викладач комп’ютерних дисциплін.

Рік народження: 1975.

Освіта: вища.

Педагогічний стаж: 14 років.

Форма та результати підвищення кваліфікації за останні 5 років: курси підвищення кваліфікації при кафедрі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2005р), Львівський національний технічний університет (2009р.).

Спеціаліст вищої категорії.

Денисюк В.В. є провідним викладачем комп’ютерних дисциплін. Досконало володіє методами навчання, постійно удосконалює, запроваджує найбільш ефективні форми і методи підготовки майбутніх програмістів. Досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності. Ініціатор створення вечірніх курсів по підготовці операторів комп’ютерного набору. Активний в узагальненні досвіду колег, викладачів інших ВНЗ. Його досвід став предметом узагальнення агротехнічним коледжем. Бере активну участь в оновленні навчальних програм згідно національної доктрини розвитку освіти. Співпрацює з кафедрами Київського НТУ, Уманського педуніверситету, ДАУ. Постійно надає методичну допомогу вчителям міста і району.

Виступ в УДПУ на тему «Досвід проведенні інноваційних методів навчання».

Розробив навчальні плани з програмування, структури даних.

Участь у виставці НМЦ: є постійним учасником виставки з моменту роботи в коледжі.

Виступ на сторінках педагогічної преси: постійно друкується на сторінках газети «Коледж-Інформ», «Вечірні Черкаси».

 

 

Спеціальності:

Галузь знань: 0501

Комп'ютерні науки

 

Спеціальність: 5.05010301

“Розробка програмного забезпечення”

Освітній рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікаційний рівень: технік-програміст

Термін навчання:

3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: технік-програміст, технік-програміст в області застосування комп'ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації, системний адміністратор, спеціаліст з комп'ютерних мереж, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, оператор обчислювальних машин (І, ІІ категорія).

------------------------------------

Галузь знань: 0501

Комп'ютерні науки

 

Спеціальність: 5.05010101

“ Обслуговування програмних систем і комплексів ”

Освітній рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікаційний рівень: технік з експлуатації комп'ютерних систем

Термін навчання:

3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: технік з експлуатації комп'ютерних систем, технік-програміст в області застосування комп'ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації, системний адміністратор, спеціаліст з комп'ютерних мереж, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, оператор обчислювальних машин (І, ІІ категорія).