29.12.2012 4223

Відділення загальноосвітньої підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки створене з метою акумуляції процесу підготовки фахівців, що вступають на основі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням їм повної загальної середньої освіти. З 2014 року завідує відділенням викладач вищої кваліфікаційної категорії Л.Б. Галушко. Викладачі відділення постійно підвищують свій професіоналізм, мають високі методичні досягнення, успішно передають свій педагогічний досвід. Студенти – активні учасники культурної та громадської діяльності, позааудиторних заходів, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, спортивних змагань.