29.12.2012 5313

Економічне відділення агротехнічного коледжа

Економічне відділення створене в 1995 році.

Завідувач: Опалко Клавдія Степанівна.

Спеціальність: Педагогічний факультет Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», 1974р.

Посада: завідувач економічного відділення, викладач обліково-фінансових дисциплін.

Рік народження: 1949р.

Освіта: вища.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Форма та результати підвищення кваліфікації за останні 5 років:  2010р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти,  свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК   від 04.12.2010 року № 667647.; 2010 р. – Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського ДАУ, свідоцтво  про підвищення кваліфікації  СПК 369799 від 25.02.2010 року № 305.

Спеціаліст вищої категорії, звання «викладач-методист».

Опалко Клавдія Степанівна нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 2005р., 2008р. Бере активну участь у розробленні освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво, варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність». Є автором навчальних посібників: «Інформаційні системи та технології у фінансах»,  «Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах», «Казначейська справа». До каталогу кращих робіт занесені методичні посібники, опорні конспекти з дисциплін «Бюджетна система», «Фінанси підприємств». Звіт-щоденник про проходження переддипломної практики за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва»; методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

Співпрацює з кафедрами «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент організації» Уманського національного університету садівництва.

Розробила навчальні програми з дисципліни «Податкова система» і «Фінанси» за спеціальністю 5.03050802 , «Оціночна діяльність», «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит».

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво

Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Кваліфікація «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку»

Термін навчання:

2 роки 10 міс. (база 9 кл.)

1 рік 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: бухгалтер, касир-експерт, інспектор з інвентаризації.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Спеціальність: 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Кваліфікація «операціоніст з фінансів і кредиту»

Термін навчання:

2 роки 10 міс. (база 9 кл.)

1 рік 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: брокер з цінних паперів, дилер з цінних паперів, агент страховий, контролер-оператор.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Спеціальність: 5.03050802 «Оціночна діяльність»

Кваліфікація «оцінювач-експерт»

Термін навчання:

2 роки 10 міс. (база 9 кл.)

1 рік 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: оцінювач, оцінювач-експерт, аукціоніст.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Спеціальність: 5.03060101 «Організація виробництва»

Кваліфікація: «фахівець з виробничого менеджменту»

Термін навчання:

3 роки 6 міс. (база 9 кл.)

2 рік 6 міс. (база 11 кл.)

Посади: референт з основної діяльності, помічник керівника виробничого підрозділу, інспектор з контролю за виконання доручень, інспектор з кадрів, диспетчер виробництва.