27.09.2019 14195

Відділ кадрів

Косенко Світлана Володимирівна
Косенко Світлана Володимирівна
П'янкова Ольга Борисівна
П'янкова Ольга Борисівна

П'янкова Ольга Борисівна

провідний фахівець відділу кадрів

Длугоборська Оксана Іванівна
Длугоборська Оксана Іванівна

Длугоборська Оксана Іванівна

провідний фахівець відділу кадрів

Залізняк Ольга Дмитрівна
Залізняк Ольга Дмитрівна

Залізняк Ольга Дмитрівна

адміністратор бази даних

Волошенюк Алла Миколаївна
Волошенюк Алла Миколаївна

Волошенюк Алла Миколаївна

провідний фахівець відділу кадрів, інженер І-ї категорії мобілізаційної роботи

Дусанюк Світлана Владиславівна
Дусанюк Світлана Владиславівна

Дусанюк Світлана Владиславівна

провідний фахівець відділу кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про відділ кадрів Уманського НУС.

Основними завданнями відділу кадрів є:

- забезпечення Університету згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, облік відпусток працівників університету і здійснення контролю за їх наданням; 

 • організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

(Опубліковано в газеті "Уманська зоря" від 27.09.2019 р. № 37. Конкурс з 27.09.2019 р. по 28.10.2019 р.)

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Завідувача кафедри інформаційних технологій - 1 ставка
 • Завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування - 1 ставка
 • Завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - 1 ставка
 • Директора бібліотеки – 1 ставка
 • Професора кафедри агроінженерії – 0,75 ставки
 • Професора кафедри технології зберігання і переробки зерна – 1 ставка
 • Професора кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів – 1 ставка
 • Професора кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів – 0,25 ставки
 • Професора кафедри інформаційних технологій – 1 ставка
 • Професора кафедри обліку і оподаткування - 1 ставка
 • Доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства - 1ставка
 • Доцента кафедри загального землеробства – 2 ставки
 • Доцента кафедри рослинництва – 1 ставка
 • Доцента кафедри біології – 1 ставка
 • Доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 5 ставок
 • Доцента кафедри захисту і карантину рослин – 1 ставка
 • Доцента кафедри захисту і карантину рослин – 0,25 ставки
 • Доцента кафедри овочівництва – 3 ставки
 • Доцента кафедри плодівництва і виноградарства – 2 ставки
 • Доцента кафедри лісового господарства – 1 ставка
 • Доцента кафедри садово-паркового господарства – 2 ставки
 • Доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру - 1 ставка
 • Доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру - 0,5 ставки
 • Доцента кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін – 1 ставка
 • Доцента кафедри агроінженерії – 4 ставки
 • Доцента кафедри прикладної інженерії та охорони праці – 1 ставка
 • Доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна – 3 ставки
 • Доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів – 1 ставка
 • Доцента кафедри інформаційних технологій – 3 ставки
 • Доцента кафедри інформаційних технологій – 0,5 ставки
 • Доцента кафедри маркетингу – 2 ставки
 • Доцента кафедри обліку і оподаткування – 4 ставки
 • Доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування  - 2 ставки
 • Доцента кафедри менеджменту - 1 ставка
 • Доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - 5 ставок
 • Доцента кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 1 ставка
 • Доцента кафедри української та іноземних мов – 3 ставки
 • Старшого викладача кафедри агрохімії та ґрунтознавства – 2 ставки
 • Старшого викладача кафедри загального землеробства – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології – 3 ставки
 • Старшого викладача кафедри овочівництва  - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри лісового господарства - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри садово-паркового господарства  - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін - 3 ставки
 • Старшого викладача кафедри агроінженерії – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри технології зберігання і переробки зерна – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри обліку і оподаткування – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри менеджменту – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри  української та іноземних мов - 1 ставка
 • Викладача кафедри рослинництва – 0,75 ставки
 • Викладача кафедри біології – 0,5 ставки
 • Викладача кафедри екології та безпеки життєдіяльності - 1 ставка
 • Викладача  кафедри захисту і карантину рослин – 0,5 ставки
 • Викладача кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін -  2 ставки
 • Викладача кафедри економіки – 1 ставка

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п.

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, науковий ступінь доктора/кандидата наук, вчене звання професора/доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади директора бібліотеки можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж бібліотечної роботи для магістра не менше одного року, спеціаліста не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1 м. Умань, телефон для довідок (04744) 4-69-83.