01.10.2021 17840

Відділ кадрів

Косенко Світлана Володимирівна
Косенко Світлана Володимирівна
П'янкова Ольга Борисівна
П'янкова Ольга Борисівна

П'янкова Ольга Борисівна

провідний фахівець відділу кадрів

Залізняк Ольга Дмитрівна
Залізняк Ольга Дмитрівна

Залізняк Ольга Дмитрівна

адміністратор бази даних

Волошенюк Алла Миколаївна
Волошенюк Алла Миколаївна

Волошенюк Алла Миколаївна

провідний фахівець відділу кадрів, інженер І-ї категорії мобілізаційної роботи

Кісілєнко Наталія Володимирівна
Кісілєнко Наталія Володимирівна

Кісілєнко Наталія Володимирівна

провідний фахівець відділу кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про відділ кадрів Уманського НУС.

Основними завданнями відділу кадрів є:

  • забезпечення Університету згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
  • оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, облік відпусток працівників університету і здійснення контролю за їх наданням; 
  • організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Випускникам Уманського НУС необхідно отримати документи про вищу освіту у відділі кадрів (каб. № 2) протягом 1 року після відрахування з числа студентів у зв’язку із завершенням навчання. Документи видаються при пред’явленні посвідчення особи або нотаріально завіреного доручення.

В разі неотримання, відповідно до Наказу МОН України № 1280 від 25.10.2016 року «Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», документ про вищу освіту буде знищений.