30.03.2023 20168

Відділ кадрів

Косенко Світлана Володимирівна
Косенко Світлана Володимирівна
П'янкова Ольга Борисівна
П'янкова Ольга Борисівна

П'янкова Ольга Борисівна

провідний фахівець відділу кадрів

Залізняк Ольга Дмитрівна
Залізняк Ольга Дмитрівна

Залізняк Ольга Дмитрівна

адміністратор бази даних

Волошенюк Алла Миколаївна
Волошенюк Алла Миколаївна

Волошенюк Алла Миколаївна

провідний фахівець відділу кадрів, інженер І-ї категорії мобілізаційної роботи

Кісілєнко Наталія Володимирівна
Кісілєнко Наталія Володимирівна

Кісілєнко Наталія Володимирівна

провідний фахівець відділу кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про відділ кадрів Уманського НУС.

Основними завданнями відділу кадрів є:

  • забезпечення Університету згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
  • оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, облік відпусток працівників університету і здійснення контролю за їх наданням; 
  • організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Випускникам Уманського НУС необхідно отримати документи про вищу освіту у відділі кадрів (каб. № 2) протягом 1 року після відрахування з числа студентів у зв’язку із завершенням навчання. Документи видаються при пред’явленні посвідчення особи або нотаріально завіреного доручення.

В разі неотримання, відповідно до Наказу МОН України № 1280 від 25.10.2016 року «Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», документ про вищу освіту буде знищений.

 

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників УНУС (Вечірні Черкаси № 13, 29 березня 2023 року)

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Завідувач кафедри рослинництва

1 ставка

Завідувач кафедри харчових технологій

1 ставка

Завідувач кафедри української та іноземних мов

1 ставка

Професор кафедри рослинництва

1 ставка

Професор кафедри загального землеробства

0,5 ставки

Професор кафедри загального землеробства

0,5 ставки

Професор кафедри овочівництва

1 ставка

Професор кафедри плодівництва і виноградарства

1 ставка

Професор кафедри лісового господарства

1 ставка

Професор кафедри харчових технологій

2 ставки

Професор кафедри математики і фізики

1 ставка

Професор кафедри економіки

1 ставка

Професор кафедри обліку і оподаткування

0,5 ставки

Професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування

0,5 ставки

Професор кафедри менеджменту

1 ставка

Професор кафедри садово-паркового господарства

1 ставка

Доцент кафедри рослинництва

2 ставки

Доцент кафедри садово-паркового господарства

1 ставка

Доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства

0,5 ставки

Доцент кафедри агрохімії  та ґрунтознавства

0,5 ставки

Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

2 ставки

Доцент кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Доцент кафедри біології

3 ставки

Доцент кафедри овочівництва

1 ставка

Доцент кафедри лісового господарства

5 ставок

Доцент кафедри фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін

1 ставка

Доцент кафедри агроінженерії

1 ставка

Доцент кафедри харчових технологій

3 ставки

Доцент кафедри математики і фізики

3 ставки

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

1 ставка

Доцент кафедри економіки

1 ставка

Доцент кафедри інформаційних технологій

4 ставки 

Доцент кафедри інформаційних технологій

0,5 ставки

Доцент кафедри обліку і оподаткування

2 ставки

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

1 ставка

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

0,5 ставки

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

0,5 ставки

Доцент кафедри менеджменту

3 ставки

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

1 ставка

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

3 ставки

Доцент кафедри української та іноземних мов

1 ставка

Старший викладач кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Старший викладач кафедри харчових технологій

1 ставка

Старший викладач кафедри математики і фізики

1 ставка

Старший викладач кафедри обліку і оподаткування

1 ставка

Викладач кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Викладач кафедри плодівництва і виноградарства

1 ставка

Викладач кафедри садово-паркового господарства

1 ставка

Викладач кафедри прикладної інженерії та охорони праці

1 ставка

 

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

 

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;            

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, науковий ступінь доктора/кандидата наук, вчене звання професора/доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: 20300, м. Умань ,вул. Інститутська,1, телефон для довідок (04744) 4-69-83.