21.02.2020 8412

Інформаційно-обчислювальний центр

Миколайчук Ярослав Леонідович
Миколайчук Ярослав Леонідович

Миколайчук Ярослав Леонідович

начальник Інформаційно-обчислювального центру, викладач

Павленко Віталій Ілліч
Павленко Віталій Ілліч

Павленко Віталій Ілліч

провідний програміст

Макогоненко Дмитро Володимирович
Макогоненко Дмитро Володимирович

Макогоненко Дмитро Володимирович

провідний програміст, адміністратор сайту Уманського НУС

Кислиця Михайло Анатолійович
Кислиця Михайло Анатолійович

Кислиця Михайло Анатолійович

інженер І категорії

Попелнуха Костянтин Михайлович
Попелнуха Костянтин Михайлович

Попелнуха Костянтин Михайлович

інженер І категорії

Цюпко Максим Володимирович
Цюпко Максим Володимирович

Цюпко Максим Володимирович

технік-програміст інформаційно-обчислювального центру

Перепелиця Денис Вікторович
Перепелиця Денис Вікторович

Перепелиця Денис Вікторович

технік-програміст інформаційно-обчислювального центру

Кравченко Аліна Петрівна
Кравченко Аліна Петрівна

Кравченко Аліна Петрівна

технік-програміст інформаційно-обчислювального центру

Інформаційно-обчислювальний центр є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим першому проректору Університету, створений на підставі наказу ректора Університету від 16 серпня 2010р. за №20-10/130.

Інформаційно-обчислювальний центр у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про інформаційно-обчислювальний центр Уманського НУС.

Головними завданнями та предметом діяльності Інформаційно-обчислювального центру є:

1.1.      створення та супроводження автоматизованих систем управління Університетом (обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);

1.2.      забезпечення навчального процесу студентів Університету в комп’ютерних класах;

1.3.      освоєння і впровадження в Університеті сучасних інформаційних технологій.