29.10.2015 5737

Історія ІОЦ

Історія Інформаційно-обчислювального центру починається з 1978 року, коли в Уманському сільськогосподарському інституті було створено кафедру управління сільськогосподарським виробництвом на якій почали вивчатись такі дисципліни як обчислювальна техніка, машинна обробка інформації, економіко-математичні моделі. Це потребувало як розширення матеріальної бази в плані збільшення кількості електронно-обчислювальних машин, так і розширення складу викладацького та технічного персоналу. 

У 1996 році у зв’язку з появою нових дисциплін виділилася кафедра інформаційних систем і технологій (ІСіТ), як самостійна одиниця. Подальше розширення кафедри, збільшення кількості комп’ютерної техніки в інституті, перспективи створення локальної комп’ютерної мережі тощо, потребувало розширення спектру задач, що виконує кафедра. До складу цих задач входили вже не тільки задачі забезпечення навчального процесу, а й задачі обслуговування комп’ютерно-обчислювальної техніки інституту та підтримання належного функціонування локальної мережі закладу. Все це призвело до необхідності подальшого збільшення кількості технічного персоналу кафедри та виділення функцій, пов’язаних з технічним обслуговуванням комп’ютерно-обчислювальної та програмного забезпечення закладу в окремий підрозділ. Такий підрозділ був виокремлений на початку 2000-х років і, проходячи різні стадії розвитку, з березня 2008 року став центром комп’ютерного забезпечення університету, підпорядкованим кафедрі ІСіТ, з 2012 року – Центр комп’ютерного та технічного забезпечення Університету, а з 2014 це – Інформаційно-обчислювальний центр.