01.04.2020 1379

Загальна інформація

Інформаційно-обчислювальний центр є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим першому проректору Університету, створений на підставі наказу ректора Університету від 16 серпня 2010р. за №20-10/130.

Інформаційно-обчислювальний центр у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про інформаційно-обчислювальний центр Уманського НУС.

Головними завданнями та предметом діяльності Інформаційно-обчислювального центру є:

1.1.      створення та супроводження автоматизованих систем управління Університетом (обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);

1.2.      забезпечення навчального процесу студентів Університету в комп’ютерних класах;

1.3.      освоєння і впровадження в Університеті сучасних інформаційних технологій.