01.10.2013 3367

Тематика дипломних робіт

з/п

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОКР „БАКАЛАВР”

Лихацький В.І., доктор с.-г наук

1

Вплив передпосівного озонування овочевих рослин на врожайність та якість одержаного врожаю

2

Вплив мульчування грунту синтетичними матеріалами на водний, температурний режими грунту та врожайність часнику озимого стрілкуючого 

3

Вплив мульчування грунту матеріалами органічного походження на водний, температурний режими та врожайність часнику озимого стрілкуючого 

4

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність і якість врожаю часнику озимого стрілкуючого 

Улянич О.І., доктор с.-г. наук

5

Виробничо-біологічні особливості сортів і гібридів шпинату городнього 

6

Урожайність шпинату городнього залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин

7

Вплив схеми розміщення та густоти рослин шпинату городнього на урожайність

8

Ефективність вирощування сортів селери коренеплідної

9

Господарсько-біологічна оцінка сортів васильків справжніх

10

Виробничо-біологічна оцінка сортів картоплі ранньостиглої

11

Виробничо-біологічна оцінка сортів руколи посівної

12

Порівняльна характеристика сортів помідора

13

Господарсько-екологічна оцінка гібридів помідора

14

Виробничо-біологічна оцінка сортів картоплі ранньостиглої

15

Вплив регуляторів росту рослин та біогумусу на урожайність картоплі

Ковтунюк З.І., кандидат с.-г. наук

16

Агробіологічна оцінка сортів і гібридів капусти білоголової пізньостиглої 

17

Врожайність капусти кольрабі за використання регуляторів росту рослин 

18

Урожайність та якість продукції сортів і гібридів капусти пекінської, капусти кольрабі 

19

Вплив регуляторів росту на строки надходження та врожайність капусти пекінської 

20

Врожайність гливи звичайної за інтенсивного способу вирощування 

21

Вплив площі живлення та схеми розміщення рослин на врожайність капусти кольрабі, капусти китайської, капусти пекінської 

22

Врожайність капусти кольрабі залежно від віку розсади та способу її вирощування 

Слободяник Г.Я., кандидат с.-г. наук

23

Виробничо-біологічна оцінка сортів квасолі  цукрової 

24

Виробничо-біологічна оцінка сортів цибулі порей 

25

Продуктивність цибулі батун залежно від строків сівби 

26

Продуктивність сортів спаржі залежно від технології вирощування 

27

Вплив біологічно-активних речовин на продуктивність цибулі порей 

Щетина С.В., кандидат с.-г. наук

28

Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів баклажана  

29

Якість розсади і врожайність баклажана залежно від строку її висаджування

30

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність сортів і гібридів баклажана

31

Вплив площі живлення на продуктивність сортів і гібридів баклажана

32

Вплив схеми розміщення рослин на врожайність сортів і гібридів баклажана

33

Урожайність баклажана залежно від способу вирощування розсади і площі живлення

34

Урожайність баклажана залежно від способу застосування засобів захисту рослин проти колорадського жука

Тернавський А.Г., кандидат с.-г. наук

35

Ефективність різних строків сівби насіння огірка у відкритий грунт

36

Встановлення оптимального віку розсади сортів і гібридів огірка на строк її висаджування у відкритий грунт

37

Дослідження способів сівби та схем розміщення рослин огірка

38

Підбір сортименту огірка для вирощування на вертикальній шпалері у відкритому грунті

39

Ефективність регуляторів росту при вирощуванні огірка у відкритому грунті

40

Врожайність сортів і гібридів огірка залежно від способу вирощування рослин

41

Продуктивність сортів та гібридів огірка залежно від способів формування рослин

42

Підбір сортименту кабачків у відкритому грунті

Кецкало В.В., кандидат с.-г. наук

43

Продуктивність салату посівного та головчастого зарубіжних сортів

44

Якість розсади і врожайність салату головчастого залежно від строку її висаджування

45

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність салату головчастого, столових коренеплодів та петрушки коренеплідної

46

Продуктивність салату головчастого залежно від впливу площі живлення рослин

47

Вплив схеми розміщення рослин на врожайність моркви столової

48

Врожайність та якість моркви столової залежно від сорту

49

Врожайність сортів петрушки коренеплідної та буряка столового

50

Вплив абсорбентів на урожайність гливи звичайної Pleurotus ostreatus за інтенсивного способу вирощування

Накльока О.П., кандидат с.-г. наук

51

Оцінка продуктивності сортів перцю солодкого в умовах Лісостепу України

52

Вплив регуляторів росту на продуктивність різних сортів перцю солодкого

53

Вплив строків висаджування розсади перцю солодкого на його урожайність

54

Продуктивність рослин перцю солодкого за різних способів вирощування та віку розсади

55

Вплив площі живлення та схеми розміщення рослин перцю солодкого на урожайність

Філонова О.М., кандидат с.-г. наук

56

Вплив строків сівби на ріст, розвиток та врожайність коріандру посівного

57

Вплив схем розміщення рослин на ріст, розвиток та врожайність коріандру посівного

58

Господарсько-біологічна оцінка сортів коріандру посівного

59

Вплив регуляторів росту на врожайність коріандру посівного

 

з/п

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОКР „СПЕЦІАЛІСТ”, „МАГІСТР”

Лихацький В.І., доктор с.-г наук

1

Ефективність прийомів технології вирощування капусти цвітної на продовольчі цілі в закритому грунті в зоні Лісостепу України

2

Ефективність прийомів технології вирощування капусти цвітної на насіннєві цілі в закритому грунті у зоні Лісостепу України

3

Ефективність прийомів технології вирощування капусти броколі на продовольчі цілі в закритому грунті у зоні Лісостепу України

Улянич О.І., доктор с.-г. наук

4

Урожайність шпинату городнього залежно від передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин

5

Вплив схеми розміщення та густоти рослин шпинату городнього на урожайність

6

Урожайність та якість нігели посівної залежно від сорту, способу сівби та схеми розміщення рослин

7

Господарська оцінка гібридів помідора в умовах ПОСП „Уманський ТК”

8

Вплив схеми розміщення та густоти рослин руколи посівної на урожайність

9

Вплив схем розміщення та густоти рослин на ріст, розвиток та врожайність васильків справжніх

Ковтунюк З.І., кандидат с.-г. наук

10

Ефективність використання біоактивних речовин на ранньостиглих сортах капусти броколі

11

Удосконалення елементів технології культивування гливи звичайної інтенсивним способом

12

Ріст, розвиток та врожайність сучасних гібридів капусти білоголової пізньостиглої, капусти броколі, капусти пекінської

13

Продуктивність сортів капусти кольрабі за використання рістрегулюючих біопрепаратів

14

Врожайність капусти кольрабі, капусти броколі за використання регуляторів росту в умовах весняної теплиці

15

Врожайність гливи звичайної залежно від виду субстрату за інтенсивного способу вирощування

Слободяник Г.Я., кандидат с.-г. наук

16

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність та якість розсади цибулі порей

17

Вплив площі живлення на продуктивність цибулі порей

18

Урожайність цибулі порей залежно від способу вирощування розсади

19

Добір оптимальних площ живлення сортів квасолі цукрової

20

Ефективність модифікованої технології вирощування спаржі

Щетина С.В., кандидат с.-г. наук

21

Урожайність та якість продукції баклажана у зимовій теплиці залежно від гібрида

22

Урожайність та якість продукції баклажана у зимовій теплиці залежно від виду субстрату

23

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність та якість розсади баклажана

24

Вплив площі живлення на продуктивність баклажана

25

Вплив схеми розміщення рослин на врожайність баклажана

26

Урожайність баклажана залежно від способу її вирощування і площі живлення

27

Урожайність баклажана залежно від способу застосування засобів захисту рослин проти колорадського жука

Тернавський А.Г., кандидат с.-г. наук

28

Ефективність застосування мульчуючих матеріалів органічного та синтетичного походження при вирощуванні різних сортів і гібридів огірка на вертикальній шпалері

29

Вплив дії та способів застосування біологічних препаратів на ріст, розвиток та продуктивність сортів і гібридів огірка при вирощуванні рослин на вертикальній шпалері у відкритому ґрунті

30

Вплив водоутримуючих гранул на продуктивність сортів і гібридів огірка за розсадного та безрозсадного способів вирощування

31

Вплив технології вирощування на урожайність та якість плодів огірка за розсадного та безрозсадного способів вирощування

Кецкало В.В., кандидат с.-г. наук

32

Урожайність та якість продукції салату головчастого у зимово-весняний період вирощування в теплиці ТП-810-25

33

Урожайність та якість продукції салату листкового у зимово-весняний період вирощування в теплиці ТП 810-25

34

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність та якість продукції салату головчастого

35

Вплив регуляторів росту рослин на врожайність та якість продукції моркви столової

36

Вплив схеми розміщення рослин на врожайність та якість продукції моркви столової

Накльока О.П., кандидат с.-г. наук

37

Продуктивність окремих сортів перцю солодкого за різних строків висаджування розсади у відкритий грунт

38

Вплив схем розміщення на ріст, розвиток та врожайність сортів і гібридів перцю солодкого

39

Ефективність вирощування окремих сортів перцю солодкого в умовах Правобережного Лісостепу України

40

Продуктивність рослин перцю солодкого окремих сортів залежно від способів вирощування розсади

Філонова О.М., кандидат с.-г. наук

41

Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток, врожайність та якість коріандру посівного

42

Ефективність вирощування коріандру посівного за різних строків сівби

43

Ефективність вирощування коріандру посівного за різних схем розміщення рослин

44

Урожайність та якість коріандру посівного залежно від передпосівної обробки насіння регуляторами росту