27.04.2013 5586

Пріоритетні напрямки наукової та інноваційної діяльності

Згідно Закону України №3715-17 «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» на кафедрі проводиться наукова робота з пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності – застосування технологій більш чистого виробництва, яка передбачає високотехнологічний розвиток галузі овочівництва і, зокрема, отримання екологічно чистих харчових продуктів та продуктів з високими оздоровчими властивостями овочів.

Виробництво овочів спрямоване на забезпечення потреб населення Черкащини у високотехнологічній конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу області і держави в цілому.