07.04.2021 34677

Спеціальність «Лісове господарство»

Лісове господарство – спеціальність, яка поєднує в собі технології і засоби механізації та забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування. Догляд і поширення лісових насаджень, їх захист і раціональне використання – основні завдання фахівця даної професії.

Лісове господарство
Лісове господарство

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»?

Фахівці даного профілю можуть працювати в компаніях, на підприємствах та в інститутах галузі лісового господарства, у сфері охорони навколишнього середовища, навчальних закладах; займати посади в проектних групах, у лабораторіях на підприємствах лісової галузі. Здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із забезпечення вирощування лісових насаджень.

Також місцями їхнього працевлаштування стають компанії, підприємства та інститути галузі лісового господарства, навчальні заклади, проектні групи, лабораторії на підприємствах лісової галузі тощо.

Випускники можуть: керувати підприємствами, службами, відділами, підрозділами, персоналом та навчанням працівників.

 

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання. Але все ж основною рисою фахівця є прихильність і любов до природи, лісу та навколишнього середовища, високий рівень екологічного мислення та свідомість, бережливе ставлення до природи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

За даними сайту Work.ua,  фахівець з спеціальності «Лісова справа» в Україні заробляє понад 12000 грн. 

Нині лісові господарства України потребують висококваліфікованих фахівців з лісової справи, адже основними напрямками діяльності цих підприємств, зокрема, є: відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і цінних деревних порід, охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, захист від хвороб та шкідників, заготівля, переробка деревини, мисливське господарювання. Нині набуває все більших обсягів процес створення нових лісів на еродованих та низькопродуктивних землях, тому виникає гостра потреба в спеціалістах, що і дає нам змогу реалізуватися та обрати улюблену професію справою свого життя.

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Спеціальність «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – колектив викладачів з досвідом профільної практичної діяльності та постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми;
  • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ – опанування спеціальності дає можливість як працювати безпосередньо за фахом чи суміжними спеціальностями, так і успішно займаютися власною підприємницькою діяльністю;
  • АКТУАЛЬНІСТЬ – сучасні знання, що підвищують вартість наших фахівців на ринку праці;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.