18.05.2013 19740

Лісове господарство

Той, хто любить паростки кленові, 
Хто діброви молоді ростить,
Сам достоїн людської любові,
Бо живе й працює
для століть!
(М.
Рильський)

 

Спеціальність 205 «Лісове господарство» – сталий і перспективний фах в Україні, де саме лісова галузь є однією з тих, що постійно виробляють продукцію без впливу внутрішніх і зовнішніх економічних і політичних факторів.

Питання нарощування лісистості держави включено до пріоритетних напрямків розвитку лісогосподарської галузі. Відтак забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування, є одним з основних завдань лісівників України. У зв’язку з цим, щороку дедалі зростає попит на молодих, професійно підготовлених спеціалістів з лісового господарства, які завжди будуть вкрай необхідні для забезпечення збереження та раціонального використання лісів.

Роль лісів у підтриманні стабільності біосфери нині є загальновизнаною. Тільки лісам, серед інших природних комплексів, притаманна максимальна властивість відновлення довкілля. І саме вони розглядаються як один із вирішальних чинників забезпечення життєдіяльності суспільства та як важлива ланка у системі сталого розвитку.

Лісове господарство
Лісове господарство

Нині лісове господарство України – одна з найефективніших галузей виробництва, яка вирощує, відновлює, охороняє ліси, підвищує їх продуктивність і якість, забезпечує раціональне використання земель лісового фонду та лісових ресурсів країни. Це одна з небагатьох сфер діяльності, що, не зважаючи на події останнього часу й економічні складнощі в країні, демонструє зростання показників господарювання, стаючи стабільним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів.

Випускники кафедри лісового господарства під час навчання здійснюються всебічну підготовку до виробничо-управлінської, проектної та дослідної діяльності з лісового господарства. Саме тому місцями їхнього працевлаштування стають компанії, підприємства та інститути галузі лісового господарства, установи й організації сфери охорони навколишнього середовища, навчальні заклади, проектні групи, лабораторії на підприємствах лісової галузі тощо.

Тож якщо ви любите природу і турбуєтесь про майбутнє поколінь – тоді вам до нас! Спеціальність 205 «Лісове господарство» – вибір свідомої людини!

Лісове господарство
Лісове господарство