16.06.2021 3217

Стань студентом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин стоїть на варті вивчення особливостей забезпечення населення цінними, екологічно чистими продуктами харчування шляхом отримання високих і сталих врожаїв якісних плодів на основі використання світового досвіду та впровадження сучасних досягнень науки. І викладачі факультету разом зі студентами є активними учасниками цього масштабного проєкту. Протягом навчання здобувачі знайомляться з актуальними на часі предметами професійного спрямування. Навчання відбувається невимушено та цікаво, адже студенти не лише освоюють інновації в освіті, а й реалізують свої можливості, розкривають творчі таланти, роблячи світ довкола щасливішим і здоровішим.

Визначні якості фахівця з садівництва залишаються незмінними протягом ось уже майже двох століть. Адже як на початку заснування Уманського НУС, так і зараз садівник – це інтелектуальний мислитель, освічений і прогресивний, готовий до інновацій і змін. Саме такі якості викладачі вважають пріоритетними, всіляко сприяючи їх формуванню та розвитку у майбутніх фахівцях.

У 2021 році прийом до Уманського національного університету садівництва на факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин здійснюватиметься за такими спеціальностями:

Стань студентом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин
Стань студентом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кожна спеціальність – це цікавий світ оптимального поєднання теоретичних знань і практичних навичок; навчальний процес, адаптований до європейських освітніх програм; повний цикл знань, необхідних фахівцю для успішної кар’єри.

 • 091 «Біологія» – це наука про життя, відтак біолог – це фахівець, який досліджує загальні властивості та закономірності розвитку живих організмів, вивчає видове різноманіття рослин. Девіз фахівця з біології – «Від науки та навчання – у практичну діяльність», адже саме дана спеціальність дає можливість стати активним учасником життя як процесу з середини, часто – у якості його творця. Сайт кафедри

Лабораторне заняття на кафедрі біології
Лабораторне заняття на кафедрі біології

 • 101 «Екологія» спеціальність, що поєднує інформаційні напрацювання багатьох предметних площин, серед яких: техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та ін. Такий мікс, здавалося б, непоєднуваних знань допоможе людству розв’язувати екологічні проблеми, серед яких – охорона природи та здоров'я людей, що постають одними з найсуттєвіших на сучасному етапі розвитку суспільства. Адже екологія нині стала не лише наукою, але й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Сайт кафедри

Практична робота з енергозбереження
Практична робота з енергозбереження

 • 202 «Захист і карантин рослин» спеціальність, що надає необхідні знання, вміння та навички з особливостей розвитку, розмноження та поширення шкідливих для рослин організмів, їх взаємодії із навколишнім природним середовищем, а також напрацювання на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку аграрного сектору. Сайт кафедри

Практичне заняття на кафедрі захисту і карантину рослин
Практичне заняття на кафедрі захисту і карантину рослин

 • 103 «Науки про Землю» це комплекс наук, що вивчають Землю, її природні властивості, людство та результати його господарської діяльності. А ще це вчення, які досліджують інші планети, з огляду на можливості їх колонізації у майбутньому. Сайт кафедри

Студенти на практиці в Карпатах
Студенти на практиці в Карпатах

 • 203 «Садівництво та виноградарство» спеціальність, пов'язана з вирощуванням, зберіганням і первинною переробкою плодів, овочів та винограду. Фахівець даної спеціальності добре обізнаний з технологіями вирощування садивного матеріалу винограду, плодових і ягідних культур, новими типами насаджень, системами утримання ґрунту в них, удобрення, формування; технологіями вирощування овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, лікарських рослин, інтегрованого захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Сайт кафедри

Розгортання градозахисної сітки в яблуневому саду голландського типу
Розгортання градозахисної сітки в яблуневому саду голландського типу

 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ця спеціальність забезпечить отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою. І це не дивно, адже нині пріоритетним напрямом розвитку будь-якої держави, насамперед, має бути захист навколишнього середовища та зменшення негативного впливу на нього. Тож вирішення даної проблеми неможливе без висококваліфікованих фахівців – технологів з захисту навколишнього середовища. Сайт кафедри

Практичні заняття з вимірювання радіаційного фону
Практичні заняття з вимірювання радіаційного фону

Одним з найдієвіших елементів освітньої діяльності та найважливішою складовою освітнього процесу в Уманському НУС є, безумовно, виробнича практика. Саме занурення у практичне середовище обраного фаху дає гарну можливість закріпити набуті під час лекцій і практичних занять знання, відчути безпосередньо руками тонкощі професії. А ще це дає змогу майбутнім фахівцям розкрити свої наукові здібності, адже наявний багаж теорії у поєднанні з практикою досить часто породжує нові запитання, що потребують виваженої й обґрунтованої відповіді. І саме таке поєднання напрацьованого попередниками досвіду, примноженого на молодий ентузіазм і допитливий розум, дає можливість виховувати фахівців вищого професійного ґатунку.

Чому обирають нас?

Спеціальності на факультеті плодоовочівництва, екології та захисту рослин в Уманському національному університеті садівництва – це:

 • ЗАТРЕБУВАНІСТЬ – фахівці мають можливість працевлаштуватися не лише за обраною спеціальністю, а й за широким спектром фахового спрямування «Аграрні науки та продовольство»;
 • ДОСВІД – можливість проходження практики на кращих профільних підприємствах та і організаціях не тільки в Україні, а й за кордоном з подальшим працевлаштуванням;
 • ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЧАСУ – сучасні знання, примножені вагомими науковими напрацювання, новітні бази для проходження стажування та проведення досліджень;
 • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.

Обов’язковий набір документів!

 • оригінали та копії документа про освітній ступінь та додаток до нього;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних);
 • оригінали та копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 штуки);
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Чекаємо на тебе!

Гарантований вступ до університету за умови вибору пріоритету № 1!

Дізнайся більше інформації щодо вступу на сайті приймальної комісії Уманського НУС

Рубрика: Вступнику