12.09.2013 3355

Специфіка та результати підготовки фахівців менеджменту ЗЕД

Специфіка:

  • висококваліфікований науково-викладацький склад;
  • широке застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі;
  • одержання студентами якісної підготовки з англійської мови (на протязі всього періоду навчання – 5 років), що дає їм можливість отримувати гранти і стипендії для навчання та стажування в зарубіжних вузах, а в подальшому знайти роботу у міжнародних компаніях, фінансових установах чи їх представництвах;
  • активна участь студентів у науковій роботі кафедри, наукових конференціях зі спеціальності; результати кращих дослідницьких робіт студентів публікуються у наукових виданнях.

Результати:

  • знання чинного законодавства, що регламентує ЗЕД в Україні; форм та методів регулювання ЗЕД; особливостей валютного регулювання в ЗЕД; порядку ціноутворення на світовому ринку; методів вивчення попиту на товари та способів рекламування продукції; видів зовнішньоторговельних операцій, структури та змісту зовнішньоторговельних контрактів; форм міжнародних розрахунків; особливостей транспортного обслуговування ЗЕД; методів підвищення конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках; особливостей організації зовнішньоторговельної діяльності підприємства; етики ділового спілкування та ведення переговорів;
  • вміння розробляти оптимальну стратегію розвитку ЗЕД підприємства; розраховувати та аналізувати основні показники ЗЕД підприємства; оцінювати експортний потенціал підприємства; формувати цінову політику підприємства при виході на зовнішні ринки; проводити моніторинг основних конкурентів, постачальників та споживачів на певному ринку; прогнозувати попит на продукцію підприємства на зовнішніх ринках;
  • навички складання та перекладу різної зовнішньоторговельної документації; формування клієнтської бази; проведення презентацій, перемовин, ділового листування; розрахунку фактурної вартості партії імпортованого товару з урахуванням базисних умов поставок.