12.09.2013 2486

Сфера діяльності фахівців

Сфера діяльності фахівців:

  • планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій;
  • проведення міжнародних маркетингових досліджень;
  • підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод;
  • управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;
  • надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Переваги фахівців:

Випускники спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України, що дає їм можливість працевлаштовуватися у відомих вітчизняних та іноземних компаніях. Характерною особливістю роботи менеджера ЗЕД є можливість закордонних відряджень, що надає робітнику можливість знайомитись із реальним життям за кордоном, що, безумовно, цікаво і пізнавально для будь-якої людини.

Функції в межах компетенції фахівця даного напрямку:

Фахівці з менеджменту ЗЕД здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління тощо. Робота менеджера ЗЕД безпосередньо пов’язана з пошуками закордонних партнерів, встановленням робочих стосунків із ними, розробкою, укладанням та контролем за реалізацією торговельних контрактів.

Відео-презентація про випускників спеціальності "Менеджмент ЗЕД"