22.01.2013 3328

Всеукраїнський конкурс наукових робіт

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ садівництва

 

Н А К А З

 

від «___»_________ 2012 року               м. Умань                       № ________ 

 

Про проведення II туру Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт у 2011-2012 н.р.

з напряму “Економіка сільського господарства і АПК”

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 р. №1187 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2011-2012 н. р.” з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання  та активізації науково-дослідної роботи студентів університету

НАКАЗУЮ:

1. Провести другий тур конкурсу на кращу студентську наукову роботу з напряму «Економіка сільського господарства і АПК» протягом лютого - березня 2012 року у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап - очний у формі конференції (захист робіт).

2. Затвердити оргкомітет у складі:

Голова оргкомітету:

Манзій В.В.

– проректор з наукової та інноваційної діяльності;

Члени оргкомітету:

Нестерчук Ю.О.

– заступник голови оргкомітету, в.о. декана факультету економіки і підприємництва;

Вернюк Н.О.

– заступник голови оргкомітету, декан факультету менеджменту;

Власюк С.А.

– відповідальний за науково-дослідну роботу студентів факультету економіки і підприємництва;

Бутило І.А.

– відповідальний за науково-дослідну роботу студентів факультету менеджменту;

Ткачук С.П.

– відповідальний секретар оргкомітету.

3. Затвердити галузеву конкурсну комісію у складі:

   Голова галузевої конкурсної комісії:

Манзій В.В.

– проректор з наукової та інноваційної діяльності,

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:

Нестерчук Ю.О.

– в. о. декана факультету економіки і підприємництва,

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:

Вернюк Н.О.

– декан факультету менеджменту

Члени оргкомітету:

Семенда Д.К.

– завідувач кафедри економіки;

Непочатенко О.О.

– завідувач кафедри фінансів і кредиту;

Уланчук В.С.

– завідувач кафедри обліку і аудиту;

Бортник Т.І.

– завідувач кафедри маркетингу;

Школьний О.О.

– завідувач кафедри менеджменту ЗЕД;

Бурик А.Ф.

– завідувач кафедри менеджменту організацій;

Костюк В.С.

– завідувач кафедри економічної теорії;

До складу галузевої конкурсної комісії включати представників інших навчальних закладів.

4. Створити секції з фахового спрямування для розгляду та рецензування студентських наукових робіт:

– економіки та маркетингу: Нестерчук Ю.О. –  в. о.  декана факультету економіки і підприємництва, голова секції;  члени комісії:  Бортник Т.І.,  Бурляй О.Л., Коротєєв М.А., Соколюк С.Ю., Чернега І.І., Жарун О.В., Комісаренко  Є.М.,  Тернавська І.Б.,  Пархоменко  Л.А.,  Макушок  О.В.,  Будько І.О.,  Невлад В.Ф.,  Рибчак В.І.,  Цимбалюк Ю.А., Скуртол С.Д., Харенко А.О., Соковніна Д.М., Бурляй А.П., Мудрак Р.П., Рибчак О.С., Лисенко Н.О., Музиченко А.С. Лементовська В.А., Курмаєв П.Ю.

бухгалтерського обліку та фінансових відносин: Уланчук В.С. – завідувач кафедри  обліку  і  аудиту,  голова  секції;  члени  комісії:  Головко Л.Л.,  Іванова Н.А., Крочак О.І., Кучеренко Т.Є., Загребельна Н.І., Панкратова Л.А., Бобко В.В.,  Мельник Л.Ю.,  Концеба С.М.,  Бечко  П.К.,  Колотуха  С.М.,  Гузар Б.С., Ролінський О.В., Бечко В.П., Мальований М.І., Мельник К.М., Боровик П.М., Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Власюк С.А.

організації виробництва та менеджменту: Вернюк Н.О. декан факультету менеджменту, голова секції; члени комісії:  Бутило І.А.,  Пітель  Н.Я.,  Федорець Л.М., Каричковський В.Д., Кепко В.М., Роєнко А.В., Роєнко О.А., Гоменюк М.О., Кустріч Л.О. 

5. Галузевій конкурсній комісії розглянути представлені наукові студентські роботи, провести їх рецензування і визначити кращі  у термін до 4 березня 2012 р.

6. Надіслати запрошення студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, для участі у підсумковій науково-практичній конференції.

7. Провести  підсумкову  науково-практичну  конференцію  3-4 квітня 2012 р.

8. Створити апеляційну комісію для розгляду звернень учасників щодо вирішення суперечних питань у складі:

–                      Семенда Д.К. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки;

–                      Уланчук В.С. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;

–                      Непочатенко О.О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту;

–                      Бортник Т.І – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу;

–                      Костюк В.С. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії.

9. Довести до відома вищих навчальних закладів, учасників ІІ туру конкурсу результати рецензування робіт.

10. Запровадити заходи морального і матеріального заохочення для переможців ІІ туру:

–                      нагородження дипломами І ступеня за перше місце, ІІ ступеня за друге місце , ІІІ ступеня  за третє місце;

–                      нагородження переможців конкурсу заохочувальними призами.

11. Подати звіти про підсумки проведення ІІ туру конкурсу на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 10 квітня 2012 року за встановленою формою.

12. Для проведення організаційної роботи (зустріч, поселення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від’їзд учасників) створити організаційну групу в складі:

Бленда Н.О. –  викладач кафедри економіки;

Бурляй О.Л. – доцент кафедри економіки;

Соколюк С.Ю. – доцент кафедри економіки;

Руденко М.М. – викладач кафедри економіки;

Комісаренко Є.М. – ст. викладач кафедри економіки;

Коваленко О.С. – аспірант кафедри економіки;

13. Головному бухгалтеру Бабій Н.І. згідно затвердженого кошторису виділити кошти на організацію і проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства і АПК».

 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової та інноваційної діяльності Манзія В.В.