29.03.2021 30334

Спеціальність «Харчові технології»

Спеціальність «Харчові технології» передбачає підготовку фахівців у галузі впровадження інноваційних або вдосконалених існуючих технологій і випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональними властивостями. Головною особливістю сучасних фахівців є їх високі знання й обізнаність з тенденціями сучасних технологій і нових продуктів, на яких ґрунтується можливість реалізації найпріоритетнішого на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування для забезпечення ними усього населення, підвищення якості життя людей і збереження генофонду нації, а також просування цих продуктів на міжнародні ринки.

Харчові технології
Харчові технології

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»?

Сфери працевлаштування фахівців спеціальності «Харчові технології» – це підприємства харчової і переробної промисловості з виробництва м'ясо-молочних продуктів, хлібобулочних виробів, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, плодоовочеві консервні підприємства, підприємства з виробництва натуральних біологічно активних добавок, виробів з риби та морепродуктів, кондитерських виробів і цукрутощо.

Наші випускники – це керівники харчових підприємств різної потужності та форм власності, виробничих підрозділів, директори фірм, професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, інтелектуальної власності й інноваційної діяльності, професіонали з управління проектами та програмами у сфері харчових виробництв, фахівці з контролю за якістю харчових продуктів.

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Інтелект, відповідальність, уважність, вміння аналізувати та готовність постійно вдосконалюватися професійно – основні риси потенційного фахівця з харчових технологій. Та не менш важливими є риси, вміння, навички, що набуваються у процесі навчання: раціональні організаторські здібності на виробництві; вміння: користуватися нормативно-технологічною документацією; розробляти та впроваджувати нові рецептури; здійснювати контроль за якістю сировини, що надходить на виробництво; вести розрахунки щодо потреб сировини; вивчати попит споживача; пропагувати культуру харчування, споживання та здоровий спосіб життя.

Фахівці даної спеціальності несуть високу місію по життю, формуючи продовольчу безпеку країни.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Фахівець зі спеціальності «Харчові технології», згідно даних сайту https://ua.trud.com/ua/salary, в середньому отримує від 7000 до 20000 грн заробітної плати.

Професія є популярною нині та й на далі не втратить свою актуальність на ринку праці, а для того, щоб надлишок їжі не заважав тонкості розуму, фахівці даної спеціальності необхідні повсякчас і всюди.

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Спеціальність «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • АКТУАЛЬНІСТЬ – постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми;
  • ПЕРСПЕКТИВА – можливість проходження практики на кращих профільних підприємствах в Україні та за кордоном з подальшим працевлаштуванням;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – академічна мобільність, можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях, дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.