30.07.2019 22904

Агроінженерія

Підготовка фахівців за спеціальністю  „Агроінженерія” проводиться на кафедрі в спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасними видами техніки, які забезпечують повний комплекс механізованих робіт виробництва сільськогосподарської продукції.

Після проходження навчальних практик на першому та другому курсах студенти отримують практичні навички, здобувають робітничі професії зварювальника, тракториста-машиніста та водія автотранспортних засобів.

Майстерність керування тракторами на полігоні кафедри процесів, машин та обладнання АПВ
Майстерність керування тракторами на полігоні кафедри процесів, машин та обладнання АПВ

Після закінчення навчання фахівці спеціальністю  „Агроінженерія” обіймають інженерні посади: головного інженера в агропромисловому виробництві; інженера з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації машинно-тракторного парку; інженера з охорони праці; завідувача ремонтною майстернею; завідувача пунктом технічного обслуговування; завідувача обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу; інженера-механік  з механізації виробничих процесів у тваринництві тощо.

Випускники інженерно-технологічного факультету відзначаються високим рівнем професійної підготовки, комунікабельністю, великою працелюбністю, вони здатні формувати позитивний психологічний клімат в трудових та науково-дослідних колективах, а тому після закінчення навчання всі вони працевлаштовуються.

Відомо, що в умовах сьогодення найдефіцитнішими є технічні спеціальності. Тому отримані на факультеті знання та професійні навички є гарантом реальної перспективи подальшого професійного зростання, матеріальної стабільності та добробуту.