22.01.2013 5602

Працевлаштування випускників факультету менеджменту

Професійне спрямування

Види діяльності

Посади

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Менеджмент організацій і адміністрування

 • системний аналіз діяльності організації;
 • розроблення стратегічних напрямів розвитку організації і забезпечення конкурентоспроможності;
 • поєднання всіх видів ресурсів, організація колективної праці для досягнення місії організації;
 • організація процесів управління, прийняття управлінських рішень та їх реалізації;
 • участь в організації наукового дослідження, його проведенні і впровадженні одержаних результатів;
 • навчання персоналу, здійснення процесу викладання.

- керівники підприємств, відомств, організацій;

- керівні працівники апарату органів державної влади;

- керівники основних підрозділів в різних сферах діяльності;

- керівники малих підприємств без апарату управління;

- професіонали з управління проектами та програмами;

- директор-розпорядник;

- головний адміністратор (на комерційних підприємствах);

- менеджер (управитель) з персоналу (з постачання, зі збуту);

- фахівець з аналізу ринку;

- викладач навчального закладу;

- науковий співробітник;

- радник, консультант з економічних питань.

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

 • стратегічне управління організацією при здійсненні ЗЕД;
 • планування та прогнозування діяльності суб'єкта ЗЕД;
 • управління якістю та конкурентоспроможністю вітчизняної продукції на світовому ринку;
 • здійснення комерційної діяльності на міжнародних ринках;
 • валютно-фінансове управління ЗЕД;
 • навчання підлеглих у галузі ЗЕД, викладання управлінських дисциплін у середніх навчальних закладах.

- керівники зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань;

- керівники фірм, спільних підприємств, структурних підрозділів;

- експерта із зовнішньоекономічних питань,

- інспектора митниці,

- інспектора з експорту,

- менеджера (управителя) із зовнішньоекономічних зв'язків,

- уповноваженого з імпорту,

- фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку,

- агента з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті),

- викладача, наукового співробітника.

Логістика

 • організація транспортної, виробничої, складської та постачальницької логістики підприємств та організацій
 • експедиторська діяльність на митниці, прикордонної служби та транспортних і постачальницьких підприємствах
 • обробка даних та аналіз ринку
 • планування і прогнозування діяльності логістичних структур
 • організація роботи з постачальниками та клієнтами компанії
 • навчання персоналу, здійснення процесу викладання.

-керівника відділу продажу та міжнародних перевезень,

-менеджера по закупівлям та логістиці,

-менеджера з організації вантажоперевезень,

- експедитора на митниці,

-логіста з міжнародних перевезень,

 -менеджера з логістики та обробки даних,

-менеджера з розвитку ринку експорту,

-логіста з організації імпортних поставок,

-фахівця з логістики та складського обліку,

- менеджера по закупівлям,

-менеджера по роботі з постачальниками,

-менеджер-логіста по роботі з клієнтами,

-менеджера по комплектації,

-фахівця з логістики, диспонента,

-фахівця з управління транспортними потоками,

-менеджера з міжнародних та внутрішніх перевезень.

Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

Туризм

 • визначення форм, видів, напрямів та спеціалізації туристично-рекреаційної діяльності;
 • розробка та економічне обґрунтування туристичного проекту чи продукту;
 • аналіз діяльності, планування, прогнозування та розробка перспективних напрямів розвитку туристичного підприємства;
 • організація розробки, реалізації та маркетингу туристичного продукту;
 • організація партнерських відносин та зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства.

-      туристичний агент,

-      господар гостинної оселі, фахівець з конференцсервісу,

-       менеджер з організації туризму,

-       керуючий туристичним комплексом,

-      інструктор з оздоровчо-спортивного туризму,

-      керівник чи інструктор туристичного клубу,

-      організатор туристичної діяльності, менеджер з персоналу туристичного підприємства,

-      агент з організації туризму,

-      фахівець з туристичного обслуговування,

-      екскурсознавець, гід, екскурсовод,

-       туризмознавець.

 

Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Готельно-ресторанна справа

 • · організація діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • · організація виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;
 • · організація процесу виробництва і надання готельних послуг;
 • · організація надання анімаційних та бізнес-послуг для туристів;
 • · забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;
 • · вивчення маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • · опанування чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;
 • · планування та проектування закладів готельного і ресторанного бізнесу;
 • · проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства;
 • · розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності закладів готельного та ресторанного господарств;
 • · планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) для закладів сфери обслуговування;
 • · застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств сфери обслуговування.

- адміністратор готелю;

- ресторатор;

- керівник малого підприємства в сфері готельного і ресторанного бізнесу;

- адміністратор служби прийому та розміщення у готелі;

- метрдотель в ресторані;

- керівник підприємства громадського харчування;

- професіонал з гостинності;

- організатор готельної і ресторанної діяльності;

- фахівець із санаторно-курортної справи;

- менеджер з готельно-ресторанного бізнесу;

- керівника готелю чи ресторану;

- професіонал із санаторно-курортної справи;

- менеджер з персоналу готельно-ресторанного чи курортно-оздоровчого закладу;

- фахівець з готельного обслуговування;

- менеджер з організації дозвілля;

- фахівець із спеціалізованого обслуговування;

- фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);

- викладач навчального закладу;

- науковий співробітник.