27.10.2017 1323

Засідання вченої ради університету

26 жовтня відбулось засідання вченої ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про готовність університету до роботи в зимовий період.

 

Доп.: проректор     з     адміністративно-господарської     роботи   Дядькун Л.В.

2.

Звіт за перший рік навчання докторантки кафедри зберігання і переробки зерна Дрозд Ольги Олександрівни.

 

3.

Затвердження тем наукових робіт, індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, які навчаються за освітньо-науковим рівнем доктор філософії.

 

Доп.: завідувач докторантури та аспірантури Івасюк Ю.І.

4.

Конкурсні справи:

1) обрання у вченому званні доцента кафедри процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва кандидата технічних наук Дідура Володимира Володимировича;

2) обрання у вченому званні доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування кандидата економічних наук Лисої Наталії Володимирівни;

3) обрання у вченому званні доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності кандидата економічних наук Непочатенка Олександра Анатолійовича;

4) обрання у вченому званні доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування кандидата економічних наук Прокопчук Олени Тодорівни.

 

5.

Поточні питання.

Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету
Засідання вченої ради університету