11.06.2024 160

Вирішення міжособистісних конфліктів - основа для попередження насильства

З ціллю підвищення психологічної компетентності здобувачів освіти університету та профілактичною метою протягом двох місяців було проведено заходи на тему: «Вирішення міжособистісних конфліктів - основа для попередження насильства».

Конфлікт – це ситуація, в котрій відображається зіткнення протилежних інтересів чи поглядів, що і визначає зміст конфліктної ситуації. При цьому проблема зазвичай виникає через різні точки зору, різні погляди, бажання тощо. Конфліктна ситуація в міжособистісних відносинах - це ситуація, в якій має місце протиріччя між її учасниками, що проявляються в їх протидії один одному (протистоянні, протиборстві) й супроводжується афективними проявами. Міжособистісні конфлікти трапляються майже у всіх сферах людської діяльності.

Студентське середовище не позбавлене конфліктних ситуацій, оскільки тут виникає безліч різноманітних життєвих питань. Вони можуть відбуватися безпосередньо в навчальному закладі або ж за його межами. Проблемні ситуації молоді досить різноманітні та масштабні за своїм проявом і  можуть бути пов’язані з навчанням та з особистими причинами, психологічного й соціального характерів. Кожному характерно реагувати на всі події з власної точки зору, кожен керується певними принципами, ідеалами та переконаннями. У студентському середовищі виникає потреба в проживанні нових вражень, досвіду, створенні образу для успішного спілкування з оточуючими, а також потреба в самовираженні. Молоді люди шукають сприятливі психологічні умови для спілкування, очікують від оточуючих щирості, розуміння, іноді співчуття, шукають однодумців – людей, які здатні з ними розділити успіхи та складнощі студентського життя. Проте, часом  бажання самоствердитись та вирішити свої проблеми переважає над інтересами та почуттями інших людей. Це призводить до напруженості в стосунках і, як наслідок, виникнення міжособистісних конфліктів.

На заходах увагу учасників було спрямовано на такі аспекти як: форми поведінки в конфліктних ситуаціях, визначено які з них є більш продуктивними або деструктивними; обговорено стратегії для стимулювання продуктивної поведінки; розглянуто ефективні способи регулювання конфліктів тощо.

Відомо, що ключову роль у виникненні та вирішенні конфліктів відіграє емоційний інтелект його учасників. Конструктивному вирішенню конфліктів зазвичай перешкоджають: невміння керувати емоціями та дозувати їх; неадекватний прояв емоцій;  психологічна «негнучкість», домінування негативних емоцій над позитивними тощо. Під час заходів всі присутні мали можливість провести діагностику власних «перешкод» у встановленні емоційних контактів (за методикою В. Бойка). Учасники тренінгів аналізували власну поведінку, визначали свої сильні сторони та зони росту. Завдяки запропонованим психологічним вправам студенти отримали власний приклад співпраці та ефективної взаємодії, вчилися спільно знаходити можливі варіанти для досягнення оптимального результату.

Для того, щоб запобігти конфліктним ситуаціям, варто в першу чергу починати з себе, з виховання своєї особистості. Зменшення, нівелювання конфліктоутворюючих якостей, а саме: високої емоційності, імпульсивності, егоїзму, неуважності, упередженого ставлення до оточуючих, схильності до домінування над іншими, до агресивної поведінки тощо – є запорукою створення доброзичливої атмосфери в колективі та дружніх міжособистісних відносин. Водночас запобіганню конфліктних ситуацій сприяє й цілеспрямована профілактична робота у вигляді застосування широкого спектру методів активного соціально-психологічного навчання.

 

Практичний психолог

Мазуренко Валентина Дмитрівна