24.01.2022 562

Науковий гербарій Уманського національного університету садівництва

Науковий гербарій Уманського національного університету садівництва (UM) – унікальне зібрання зразків світового фіторізноманіття. Цілеспрямоване зібрання фондів розпочалося ще у 1844 році шляхом збору рослин під час здійснення наукових експедицій, обміну між гербарними установами, за рахунок дарунків любителів природознавства, студентами під час опанування навчальних курсів з ботаніки, дендрології, лісівництва й ін. Фонди Гербарію Уманського НУС становлять науково-інформаційну базу університету для фундаментальних і прикладних досліджень.

У 2016 році Науковий гербарій Уманського НУС зареєстровано в Index Herbariorum (New York) з ідентифікатором (акронім) – UM. Відповідальною за збереження та розширення колекції гербарних зразків і науковим куратором Гербарію призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри біології Тетяну Мамчур.

Наразі Фонд наукового гербарію університету (UM) нараховує 27712 гербарних зразків (г.з.), до складу яких входять низка цінних зборів історичного (7725 г.з.), наукового (5435 г.з.) та навчального (17 448 г.з.) напряму.

У складі історичної частини гербарної колекції, яка свого часу мала назву «Основний гербарій Уманського училища землеробства і садівництва», виділено ексикати Herbarium Florae Rossicaе (1948 г.з., датовані 1840–1907 рр.), Hb. medic. Hipp. В.М. Czerniaew (29 г.з., 1860–1864 рр.), гербарій Уральського товариства любителів природознавства (колектор М.О. Нікітін, 472 г.з.), гербарій флори Монголії (колектор Астрельнікова, 47 г.з., 1962 р.) та гербарій учнів і викладачів УУЗіС (3879 г.з., у тому числі дендрологічний 1982 г.з.), багаторічні трав’янисті рослини дикорослої флори (1682 г.з.) та багаторічні трав’янисті інтродуценти, оранжерейні (218 г.з.), гербарій студентів Уманського сільськогосподарського інституту (784 г.з., 1940–2000 рр.).

В історичному гербарії учнів училища виділено близько 1982 г.з. деревних і кущових, 218 г.з. багаторічних трав’янистих рослин, оранжерейних, які були зібрані під час навчальної практики в Нікітському ботанічному саду (Крим) та Царициному саду (нині НДП «Софіївка» НАН України), що зазначено на етикетках.

Серед фондів зберігаються дендрологічний гербарій (рисунки) випускника садівничого відділення А.І. Лепина (1914 р.)

Великим історичним надбанням гербарного фонду є іменний меморіальний гербарій Йосипа Конрадовича Пачоського – учня училища за період навчання 1882–1886 рр. (389 г.з.)

Виокремленні іменні колекції викладачів ботаніки: професора І.І. Білоуса (131 г.з.), зібрані в Криму під час проходження зі студентами науково-навчальної практики в Нікітському ботанічному саду; асистента О.С. Бондара (142) – рослини зібрані у дендрологічному парку «Софіївка», датовані 1930 р.; асистента В.С. Горячевою (63), які зібрані також у парку «Софіївка»; асистента Н.І. Кутової (168), зібрані на ботанічному розсаднику, парку «Софіївка» та ін. місцевостях; доцента В.А. Гаврилюка (158) – колекції рослин півострова Чукотки та Камчатки, Ленінграду, Карпат, що свідчить про наукові дослідження під час навчання в аспірантурі у здійснених експедиціях і написанні дисертаційної роботи; доцента Т.О. Кравець (3146) – зібрані рослини переважно флори Уманщини, рідної Кіровоградщини, смт. Ульянівка; О.В. Свистун (140) – Кіровоградщина, Чорний ліс, Уманщина, а разом з В.А. Гаврилюком (50) – зразки,і зібрані на ботанічному розсаднику УДАА, 1997 р. Сучасні колекції примножуються на сьогодні доцентом Т.В. Мамчур, під час експедиційних виїздів у різні куточки України.

Історичний карпіологічний гербарій насіння та плодів у бюксах, шишки голонасінних рослин, які збережено за керівництва першого хранителя гербарію к.б.н., доцента Віктора Антоновича Гаврилюка.

На сьогодні гербарій (UM) – це унікальне зібрання, яке є не тільки раритетом у своїй царині, але й продовжує бути цінним посібником з вивчення місцевої флори та флори України в її історичному аспекті.

Діяльність Наукового гербарію Уманського НУС (UM) ведеться за напрямами:

- систематизація та інвентаризація гербарію судинних рослин;

- створення інформаційної комп’ютерної бази даних гербарію;

- створення гербарію з видів рослин Черкаської і суміжних областей, тематичних гербаріїв з плодових, лікарських, ефірно-олійних, декоративних та інших груп корисних рослин;

- використання матеріалів для забезпечення проведення наукових досліджень викладачами та студентами факультету агрономії; плодоовочівництва, екології та захисту рослин і лісового та садово-паркового господарства.

Гербарні зразки допомагають викладачам, аспірантам, студентам зі спеціальності 091 «Біологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» у науково-дослідній діяльності та навчальному процесі при вивченні курсу «Ботаніка», «Гербарна справа», «Дендрологія», «Лісівництво», «Квітникарство» та ін.

Студенти продовжують примножувати гербарні фонди гербарію (UM) новими зборами гербарних рослин під час навчального процесу з вивчення флори Уманщини та різних регіонів за місцем проживання. Аспіранти навчального закладу долучають також сільськогосподарські рослини за тематикою своїх досліджень. А викладачі ботаніки під час ексурсійних виїздів і начальних практик примножують гербарні збори.

 

Детальніше про науковий гербарій