20.03.2019 433

Конкурс на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського НУС (Вісті Ананьївщини, №22 від 20.03.19)

Уманський національний  університет садівництва оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва.

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України (с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування, протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р.№ 1465-2000-п.

У конкурсі на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу Ананьївський аграрно-економічний коледж  Уманського національного університету садівництва можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, або мають ступінь магістра (спеціаліста), стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 10 років. 

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1 м. Умань, телефон для довідок (04744) 4-69-83.