05.04.2019 986

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ("Уманська зоря" від 05 квітня 2019 р.)

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Декана інженерно-технологічного факультету – 1 ставка
 • Декана  факультету економіки і підприємництва - 1 ставка
 • Завідувача кафедри захисту і карантину рослин - 1 ставка
 • Завідувача кафедри агроінженерії - 1 ставка
 • Завідувача кафедри менеджменту - 1 ставка
 • Професора кафедри агрохімії та ґрунтознавства - 1 ставка
 • Професора кафедри рослинництва – 0,5 ставки
 • Професора кафедри захисту і карантину рослин – 1 ставка
 • Професора  кафедри геодезії, картографії і кадастру – 1 ставка
 • Професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 0,5 ставки
 • Професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування - 1 ставка
 • Професора кафедри менеджменту - 1 ставка
 • Доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства - 1ставка
 • Доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства - 0,5 ставки
 • Доцента кафедри загального землеробства – 1 ставка
 • Доцента кафедри рослинництва – 1 ставка
 • Доцента кафедри рослинництва – 0,75 ставки
 • Доцента кафедри біології – 1 ставка
 • Доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 0,5 ставки
 • Доцента кафедри лісового господарства – 1 ставка
 • Доцента кафедри садово-паркового господарства – 1ставка
 • Доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру -2 ставки
 • Доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру -0,5 ставки
 • Доцента кафедри математики і фізики – 1 ставка
 • Доцента кафедри економіки – 1 ставка
 • Доцента кафедри маркетингу – 3 ставки
 • Доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 2 ставки
 • Доцента кафедри обліку і оподаткування – 2 ставки
 • Доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування  - 2 ставки
 • Доцента кафедри менеджменту - 2 ставки
 • Доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - 1 ставка
 • Доцента кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 3 ставки
 • Доцента кафедри публічного управління та адміністрування - 5 ставок
 • Старшого викладача кафедри рослинництва - 0,75 ставки
 • Старшого викладача кафедри екології та безпеки життєдіяльності -1 ставка
 • Старшого викладача кафедри математики і фізики - 1 ставка;
 • Старшого викладача кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри  української та іноземних мов - 1 ставка
 • Старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін -1 ставка
 • Викладача кафедри загального землеробства – 0,5 ставки
 • Викладача кафедри біології – 1 ставка
 • Викладача кафедри екології та безпеки життєдіяльності -0,5 ставки
 • Викладача  кафедри плодівництва і виноградарства - 1 ставка
 • Викладача кафедри лісового господарства - 1 ставка
 • Викладача кафедри лісового господарства – 0,75 ставки
 • Викладача кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін -  0,25 ставки
 • Викладача кафедри геодезії, картографії, і кадастру - 1 ставка
 • Викладача кафедри агроінженерії – 2 ставки
 • Викладача кафедри прикладної інженерії та охорони праці – 2 ставки
 • Викладача кафедри технології  зберігання і переробки зерна - 1 ставка
 • Викладача кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів - 3 ставки
 • Викладача кафедри інформаційних технологій – 1 ставка
 • Викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - 0,5 ставки.

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, науковий ступінь доктора/кандидата наук, вчене звання професора/доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1 м. Умань, телефон для довідок (04744) 4-69-83.