06.09.2013 1334

І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Уманський національний університет садівництва

Рада молодих вчених

 

ЗАПРОШЕННЯ

І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених

(у заочній формі)

 

Вельмишановні колеги!

Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі

І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених

 «Актуальні питання сучасної аграрної науки»,  

яка відбудеться  14 − 15 листопада 2013 року.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Основні науково-практичні напрямки

1. Агрономія

2. Лісівництво та садово-паркове  господарство

3. Харчова промисловість

4. Технічні науки

5. Економіка і підприємництво

6. Менеджмент

7. Загальноосвітні науки

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез повинен становити одну − дві повних сторінки. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм.

Рекомендована структура тез:             

1. Назва роботи (великі жирні літери).

2. Автор або автори роботи (великі літери), наукова ступінь, вчене звання (малі літери).

3. Вищий навчальний заклад, місто, країна (малими літерами).

Таблиці, формули, графіки не приймаються.

Тези потрібно надіслати на  e-mail Ради молодих вчених Уманського НУС: pivotbi@ukr.net,  підготовлені в редакторі Word та збережені у форматі doc. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника та квитанцію про оплату, на зворотній стороні якої вказати своє прізвище.

Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали та квитанцію про оплату.

 

Вартість видання матеріалів: 100 грн − для науково-педагогіних працівників інших установ; 50 грн − для науково-педагогіних працівників Уманського НУС.

 

Адреса для переведення оплати за публікацію поштовим переказом:

20305, Черкаська область,

 м. Умань, вул. Інститутська 1,

Прокопчуку Ігору Васильовичу.

За додатковою інформацією звертатися: (097)228-54-17 – Прокопчук гор Васильович

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

 

Прізвище, ім'я та по батькові (повністю)

 

Організація

 

Адреса організації

 

Посада

 

Вчений ступінь, вчене звання

 

Контактний телефон, факс

 

Електронна адреса

 

Адреса для листування

 

Назва напрямку конференції

 

-