17.06.2021 3139

Факультет лісового і садово-паркового господарства запрошує на навчання!

Головним завданням факультету лісового і садово-паркового господарства є підготовка висококваліфікованих фахівців, які органічно поєднують високий рівень фундаментальної теоретичної підготовки з володінням найсучаснішими практичними методами та технологіями виробництва і при цьому є гармонійно розвиненими особистостями з високим рівнем загальної культури. Адже лише гармонійна, освічена особистість може зробити світ навколо себе прекрасним! Важливим напрямом діяльності факультету є проведення фундаментальних наукових досліджень, розробка новітніх технологій і впровадження їх у навчальний процес і виробництво. Базою для наукової роботи співробітників, аспірантів і студентів є лісові угіддя, паркові зони та дослідні сади університету. Студенти отримують сучасну освіту з використанням комп’ютерних технологій, мультимедіа, дистанційного навчання.

У 2021 році на факультеті лісового і садово-паркового господарства здійснюється підготовка фахівців, які користуються попитом на ринку праці, за такими спеціальностями:

Сертифікати ЗНО для участі в конкурсі за освітніми ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр»
Сертифікати ЗНО для участі в конкурсі за освітніми ступенями «Молодший бакалавр», «Бакалавр»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем і технологій, проєктування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням і моніторингом земель.

Практичне заняття з дисципліни «Електронні геодезичні прилади»
Практичне заняття з дисципліни «Електронні геодезичні прилади»

Фахівці з геодезії та землеустрою сьогодні є найзатребуванішими у тих галузях економіки, де присутня потреба у постійному вирішенні земельно-майнових питань: агросекторі, будівництві, транспорті, військовій сфері, телекомунікаціях та енергетиці, видобутку корисних копалин тощо. Крім того, сфера геодезії та землеустрою зазнає неймовірно стрімких технологічних змін та є майданчиком для відпрацювання величезної кількості інноваційних рішень. Сайт кафедри.

Участь студентів факультету у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з геодезії та землеустрою
Участь студентів факультету у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з геодезії та землеустрою

Спеціальність 205 «Лісове господарство» поєднує в собі технології і засоби механізації та забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування. Тож догляд і поширення лісових насаджень, їх захист і раціональне використання – основні завдання випускника даної спеціальності. А ключовою рисою фахівця є прихильність і любов до природи, лісу та навколишнього середовища, високий рівень екологічного мислення та свідомості.

Посвята у студенти першокурсників факультету лісового і садово-паркового господарства
Посвята у студенти першокурсників факультету лісового і садово-паркового господарства

Місцями працевлаштування фахівців спеціальності стають компанії, підприємства та наукові організації сфери лісового господарства, навчальні заклади, проєктні групи, лабораторії на підприємствах лісової галузі тощо. Серед професійних обов’язків випускників спеціальності – вміння керувати підприємствами, службами, відділами, підрозділами, персоналом, здійснювати навчанням працівників. Сайт кафедри.

Участь студентки факультету у Північноєвропейському регіональному з’їзді студентів-лісівників
Участь студентки факультету у Північноєвропейському регіональному з’їзді студентів-лісівників

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» дозволить опанувати професію, що несе в собі мистецтво створення декоративних садів, парків, ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду та відпочинку. Фахівці садово-паркового господарства несуть почесну місію вирішення екологічних проблем міст і населених пунктів, оздоровлення населення держави та виховання творчої особистості.

Виробнича практика студентів факультету в теплично-оранжерейному комплексі
Виробнича практика студентів факультету в теплично-оранжерейному комплексі

Головними рисами фахівця є: вміння бачити красу у простих речах; образне мислення, креативність і фантазія; здатність зберігати та примножувати надбання науково-практичної бази; нетрадиційний погляд на об’єкт праці чи творчої діяльності; вміння прогнозувати, бачити об’єкт у реалізації, в перспективі; вміння бути гнучким, слухати та чути запити клієнтської бази; мати творчий підхід до завдань; генерування ідей; посидючість; працьовитість; здатність працювати в команді; бажання збереження навколишнього середовища. Сайт кафедри.

Випуск магістрів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Випуск магістрів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

Чому обирають нас?

Спеціальності факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва – це:

  • ПЕРСПЕКТИВА – можливість проходження практики на кращих підприємствах, організаціях в Україні та за кордоном із подальшим працевлаштуванням;
  • ПРЕСТИЖ – сучасні знання, що підвищують вартість наших фахівців на ринку праці;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.

Обов’язковий набір документів!

  • оригінали та копії документа про освітній ступінь та додаток до нього;
  • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних);
  • оригінали та копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 штуки);
  • довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Чекаємо на тебе!

Гарантований вступ до університету за умови вибору пріоритету № 1!

Дізнайся більше інформації щодо вступу на сайті приймальної комісії Уманського НУС!