16.08.2022 130

Європейська інтеграція наукових досліджень: МОН та Видавничий дім «Гельветика» реалізують проєкт для вчених

Міністерство освіти і науки України спільно з Видавничим домом «Гельветика» реалізують проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції».

У межах проєкту передбачено створення спеціальних випусків наукових фахових видань, присвячених тематиці європейської інтеграції України.

Галузі знань і спеціальностей видань:

Освіта та педагогіка. Соціальна робота; Культура та мистецтво; Історія та археологія; Філософія; Філологія; Політологія; Економіка. Управління та адміністрування. Сфера обслуговування. Міжнародні економічні відносини; Психологія; Журналістика; Право. Правоохоронна діяльність. Міжнародне право; Публічне управління та адміністрування.

Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безоплатною для авторів. Усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків у межах проєкту, буде відшкодовано за рахунок Видавничого дому «Гельветика».

Прийняття та рецензування наукових статей триватиме до 15 вересня 2022 року. Видання випусків відбудеться до 15 листопада 2022 року з подальшою презентацією.

 

Сторінка Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України у соціальних мережах