17.10.2013 2462

Тематика дипломних робіт

Доктор с.-г. наук, професор О. В .МЕЛЬНИК

 • Удосконалення способів вирощування високоякісного садивного матеріалу плодових і ягідних культур.
 • Продуктивність плодових і ягідних культур залежно від якості садивного матеріалу, та способів його збереження.
 • Особливості росту дерев, формування параметрів крон, оцінка продуктивності, морозо і зимостійкості,  скороплідності плодових насаджень інтенсивного типу.
 • Схильність нових інтродукованих сортів яблуні і груші до функціональних захворювань плодів, розробка заходів щодо їх попередження і умов зберігання.
 • Прогнозування лежкоздатності плодів за аналізом їх мінерального складу.
 • Удосконалення післязбиральної обробки продукції садівництва (саджанці, плоди, квіти) застосуванням інгібітора біосинтезу етилену.

Доктор с.-г. наук, професор В. В. ЗАМОРСЬКИЙ

 • Сортові особливості морфогенезу бруньок плодових і ягідних культур в інтенсивному насадженні.
 • Особливості росту, плодоношення і якості плодів залежно від конструкціі насадження плодових культур.
 • Особливості росту, плодоношення і якості плодів в насадженнях  плодових культур залежно від термінів обрізування.
 • Удосконалення способів щеплення зерняткових, кісточкових і горіхоплідних плодових культур з урахуванням їх біологічних
 • особливостей.


Кандидат с.-г. наук, доцент В. В. МАНЗІЙ

 • Господарсько-біологічна оцінка столових сортів винограду в умовах південного Лісостепу.
 • Удосконалення способів вирощування садивного матеріалу винограду.
 • Вирощування саджанців винограду зеленими живцями (спільно з кафедрою екології, лісівництва і декоративного садівництва).
 • Морфогенез і фенологія перспективних сортів винограду в умовах Черкащини.
 • Формування навантаження врожаєм столових сортів винограду.

Кандидат с.-г. наук, доцент В. П.  МАЙБОРОДА

 • Продуктивність клонових підщеп залежно від способу ведення відсадкового маточника.
 • Використання органічних субстратів у маточнику клонових підщеп.
 • Вихід і якість відсадків клонових підщеп залежно від забезпечення маточних рослин вологою.
 • Підвищення продуктивності відсадкового маточника клонових підщеп залежно від навантаження маточних рослин.
 • Удосконалення способів вирощування кронованих саджанців зерняткових культур.
 • Особливості вирощування саджанців кісточкових культур.
 • Господарсько-біологічна оцінка сортопідщепних комбінувань зерняткових та кісточкових культур в розсаднику.
 • Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп у колекційному маточнику.
 • Вивчення клонових підщеп у маточнику конкурсного випробування.

Кандидат с.-г. наук, доцент Р. В. ЯКОВЕНКО

 • Ріст і врожайність дерев яблуні і груші залежно від удобрення
 • Продуктивність дерев яблуні і груші за оптимізації мінерального живлення.
 • Продуктивність яблуні за різних систем удобрення і повторного вирощування в садозміні.
 • Особливості росту, плодоношення і якості плодів яблуні за різних систем утримання та удобрення ґрунту. 
 • Продуктивність клонових підщеп залежно від удобрення. 

Кандидат с.-г. наук, доцент П. А. ГОЛОВАТИЙ

 • Продуктивність плодових насаджень яблуні залежно від строків та способів обрізування плодових дерев.
 • Продуктивність яблуні і способи оегулювання активності росту.
 • Продуктивність насаджень яблуні залежно від строку і кратності обрізування дерев.
 • Продуктивність насаджень яблуні залежно від кратності обрізування крони та підрізування штамбу.

Кандидат с.-г. наук, ст. викладач Р. М. БУЦИК

 • Продуктивність сортів суниці залежно від способів утримання ґрунту.
 • Продуктивність і якість врожаю сортів суниці залежно від удобрення.
 • Ріст і плодоношення насаджень суниці під без каркасним укриттям.
 • Вихід і якість розсади суниці залежно від способу її вирощування.
 • Продуктивність і якість врожаю суниці залежно від якості садивного матеріалу

Асистент С. І. ЧЕПКИЙ

 • Продуктивність сортів абрикоса раннього строку достигання залежно від схеми садіння дерев.
 • Вплив схеми садіння дерев на ріст та урожайність сортів абрикоса середнього строку достигання.
 • Ріст та урожайність сортів абрикоса пізнього строку достигання за різної схеми садіння дерев.
 • Продуктивність абрикоса залежно від системи утримання ґрунту в міжряддях саду.
 • Ріст та урожайність яблуні за різних систем утримання ґрунту в саду.