06.10.2021 4894

Напрямки роботи ради

Головні напрямки роботи ради студентського самоврядування Уманського НУС 

Сектор спорту і оздоровлення:

 • Дбає про фізичне виховання студентів університету;
 • Співпрацює з кафедрою фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін у справах організації спортивних змагань та свят;
 • Веде реєстр студентів-спортсментів;
 • Сприяє діяльності спортивних секцій;
 • Пропагує здоровий спосіб життя.

Сектор науки і навчання:

 • Координує діяльність наукових гуртків;
 • Бере участь в організації і проведенні студентських олімпіад на рівні університету;
 • Спільно з адміністрацією університету організовує наукові заходи (конференції, дебати, круглі столи);
 • Веде реєстр переможців олімпіад і найактивніших учасників різних наукових заходів;
 • Рекомендує студентів для участі у науково-практичних конференціях усіх рівнів тощо;
 • Проводить рейтинг успішності груп і факультетів за результатами сесій;
 • Веде реєстр відмінників навчання;
 • Співпрацює з науковими товариствами та гуртками навчальних закладів міста;
 • Бере участь в обговоренні результатів здобувачів усіх рівнів та розробці пропозицій із покращення якості освіти й освітньої діяльності;
 • Вносить пропозиції з удосконалення якості освіти в університеті, покращенні навчальних курсів, перегляді освітніх програм.

Культурно-просвітницький сектор:

 • Здійснює і налагоджує культурно-масову роботу в університеті спільно з Центром культури та виховання студентів;
 • Розробляє і реалізує культурно-масові заходи спільно з Центром культури та виховання студентів університету;
 • Організовує змістовне дозвілля студентів;
 • Співпрацює з іншими навчальними закладами та організаціями міста в сфері культури.

Сектор інформатизації і соціальних досліджень:

 • Збирає, систематизовує та поширює інформацію про загальноміські, міжвузівські та університетські заходи;
 • Проводить соціологічні дослідження й опитування студентів університету з метою визначення їхньої думки з того чи іншого питання;
 • Відповідає за організацію та оформлення студентських стінгазет, стендів, оголошень, афіш, квитків, запрошень та ін.;
 • Співпрацює з місцевими ЗМІ міста, газетою «Університетські вісті».

Сектор працевлаштування та профорієнтації:

 • Розвиток молодіжних ініціатив у сфері трудових відносин;
 • Забезпечення зайнятості та працевлаштування студентів у вільний від навчання час;
 • Сприяння пошуку роботи молоді та застосування знань на ринку праці;
 • Сприяння працевлаштуванню випускників після закінчення вищого навчального закладу;
 • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника;
 • Профорієнтаційна робота в навчальних закладах;
 • Участь в організації заходу «День відкритих дверей»;
 • Робота зі студентським активом відокремлених підрозділів.