23.05.2014 2289

Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка АПК»

Факультет економіки та менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького пропонує Вашій увазі можливість опублікувати статтю в науково-виробничому журналі «Інноваційна економіка АПК», випуск № 2 (весна) 2014. 

Інноваційна економіка АПК – це загальнодержавний науково-виробничий журнал, який створено для висвітлення наукових статей, рецензій, анотацій та інформаційних матеріалів у сфері економічних наук, а саме: економіки національного господарства, національної економіки; екології. 

Журнал містить наступні рубрики: економіка управління національним господарством; інноваційна діяльність; національна економіка; регіональна економіка; соціальна економіка; сталий економічний розвиток; проблеми, рішення та розвиток АПК; екологія; сторінка молодого науковця-економіста.

Для публікації статті необхідно надіслати до 10 червня 2014 року (включно) електронною поштою до редакції журналу наступні матеріали:
 
1) заповнити довідку про автора;
 
2) оформити статтю згідно вказаних вимог;
 
3) надіслати рукопис (текст) статті в електронному форматі (doc, docx.) на адресу: innoeconapk@ukr.net;

4) для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника або рецензію особи, яка має науковий ступінь.
 
5) підготувати авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті з сутнісним викладом проблематики та результатів обсягом до 250 слів).

Стаття буде надрукована лише після проведення рецензування, розгдяду редколегією та  прийняття рішення щодо опублікування у журналі. 

У випадку запитань, звертайтеся: innoeconapk@ukr.net

Інформаційний лист